VLADISLAV NAVRÁTIL

 

 

Název úkolu:  Biofeedback a lidské zdraví.

 

 Výzkumný cíl: Cílem výzkumu by mělo být ověření účinnosti metody biofeedbacku na zlepšení psychického stavu učitelů a případně možnosti využití této metody při výuce studentů (např. při výuce jazyků). Vedlejším výsledkem by mělo být ověření technických možností různých druhů psychowalkmanů.

 

Očekávané výsledky: Získané výsledky budou sloužit jako závažná informace pro speciální pedagogy, psychology, trenéry a všude tam, kde se používá principu biofeedbacku pro korekci poruch v kognitivní oblasti, při relaxaci a vyladění psychofyziologického stavu.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info