MARIE MAREČKOVÁ

 

Název úkolu:  Školní výchova ke zdraví, hygiena a zdravotní návyky v novověku (historický přístup).

  

Výzkumný cíl: Výzkum mentalit a proměn systému hodnot z aspektu zdravotní výchovy, hygieny a zdravotních návyků vlivem školy a vzdělání nebyla dosud v žádoucím rozsahu systematicky zkoumána. Propojením individuálních a společenských zájmů o zdraví, poznání zdravotního osudu předků v souvislosti se slavnými i tragickými událostmi národních dějin se prohloubí nejen zájem o zdraví, ale také úcta k předkům a sounáležitost s rodinou a národem.

 

Očekávané výsledky: Aktivizace žáků a studentů k zájmu o vlastní zdraví a preventivní chování prostřednictví historického pohledu. Vydat se proti proudu času a poznat zdravotní osud svých předků sestavením vývodu přímé linie čtyř generací předků, žijících v posledním století. Vytvořit medailony osobností k problematice škola a zdraví.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info