RUDOLF KOHOUTEK

 

Název úkolu: Dificility chování a prožívání v teorii a praxi.

 

Výzkumný cíl:  Zkoumání závad v chování a prožívání (dificilit) a jejich srovnání s poruchami chování a poruchami osobnosti uvedenými v Mezinárodní decenální klasifikaci nemocí (MDK). Vycházíme z explorativní analýzy kasuistik pedagogicko-psychologických poraden při níž bylo metodou Delphi stanoveno 10 diagnostických jednotek, které se liší od poruch chování a poruch osobnosti uvedených v Mezinárodní decenální klasifikaci nemocí.

 

Očekávané výsledky:  Vytvořit na základě explorativní analýzy a kvalitativního rozboru teoretickou koncepci dificilit a navrhnout jejich praktické konsekvence pro práci pedagogicko – psychologických poraden  a školních psychologů (výchovných poradců).

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info