Program konference
 
 

Pondělí 28. srpna 2006

Posl. č. 1, Poříčí 7/9, 13.00 - 15.30. hod.

 

Oficiální zahájení konference

(Jednání v plénu)

Prof. PhDr. Petr FIALA, CSc., rektor Masarykovy univerzity

Doc. PaedDr. Vladislav MUŽÍK, CSc., děkan Pedagogické fakulty MU

 

 

Vystoupení pozvaných hostů

Úvodní vystoupení:

ŘEHULKA, E.: Výzkumný záměr Pedagogické fakulty MU „Škola a zdraví pro 21. století“

ANDĚLOVÁ, Š.: Zahájení 34. HDD

KUKLETA, M.:  Zahájení 41. VNC/PSI

HOLČÍK, J.: Evropská zdravotní strategie v péči o zdraví dětí

HRUBÝ, J.: Téma rezervováno

 

Přestávka 15.30 - 16.00 hod.

 

Posl. č. 1, Poříčí 7/9, 16.00 - 18.30 hod.

 předsedající: Š. Andělová, M. Marečková

 

HAVLÍNOVÁ, M, BLAHA, T.: Perspektivy podpory zdraví ve školách ČR

MARÁDOVÁ, E.: K aktuálním otázkám proměny základního vzdělávání v oblasti podpory zdraví

KERNOVÁ, V.:  Podpora zdraví - vzdělávání  odborníků

PROVAZNIKOVÁ, H., CSÉMY, L., SOVINOVÁ, H., RÁŽOVÁ, J., KRCH, F. D.: Sociální prostředí školy

ŠTEFLOVÁ, A.: Dopravní úrazy jako celosvětový problém, role WHO v této oblasti

MAREČKOVÁ, M.: Pojetí problematiky státní školní a zdravotní péče v systému občanské společnosti

 

Workshop, posl. č. 60, Poříčí 7/9, 16.00 - 17.00 hod.

STELZER, J.: Health education for self - destructive behaviours in adolescence: limitations and possibilities

 

 

Společenský večer

 

19.00 hod., posluchárna č. 20, Poříčí 31  -  koncert

MgA. Jana Frostová, Ph.D. - zpěv, doc. Ivo Bartoš – klavír

19.45 hod. - společenský večer ve foyeru (IV. poschodí Poříčí 31)

 

 

 

Úterý 29. srpna 2006

 

Úrazy dětí, novinky v HS, chronická dětská onemocnění a jejich prevence

 

Posl. č. 50, Poříčí 7/9, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: V. Benešová, A. M. Čelko

 

BENEŠOVÁ, V.: Úrazy dětí a zdraví 21

BENEŠOVÁ, V.: Úrazy dětí v domácím prostředí a ve volném čase

KUKLA, L.: Pády dětí očima projektu ELSPAC

ČELKO, A.M.:  Termické úrazy dětského věku  (příčiny a možnosti prevence)

DÁŇOVÁ J.: Význam pravidelného očkování u dětí - novinky a současná situace

RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J., MAZÁNEK, L., CHMELA, J., LEDVINKA, J.:  Problematika vši dětské - novinky

 

Přestávka 10.00 - 10.30 hod.

 

Posl. č. 50, Poříčí 7/9, 10.30 - 12.00 hod.

předsedající: J. Liba, A. Petrášová

 

HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H., TÁČNER, J.: Chřipka a virus H5N1 – současná problematika ve vztahu k dětem

CIBERAJOVÁ, B., JUHÁSZ, J.,  KIMÁKOVÁ, T., BERNASOVSKÁ, K.: Vplyv klimatickej terapie na ochorenia dýchacích ciest

JUHÁSZ, J., KIMÁKOVÁ, T., CIBERAJOVÁ, B., BERNASOVSKÁ, K.: Speleoterapia respiračných ochorení detí. Liečba prostredím?

ZÁMEČNÍKOVÁ, D., KACHLÍK, P., VAĎUROVÁ, H.: Otázky edukace žáků s chronickým onemocněním, projekt TIMSIS

LIBA, J,. PETRÁŠOVÁ, A.: Stravovacie návyky žiakov mladšieho  školského veku vo vzťahu  k  zdraviu

ŠIMŮNEK, J. , KALENSKÁ, K.,  KRUBOVÁ, K., LEFNEROVÁ, D.: Acidogenita ústní mikroflóry - výukové a zdravotně výchovné využití

 

Oběd 12.00 - 14.00 hod.

  

Sekce Životní styl, závislosti a jejich prevence

 

Posl.č. 50, Poříčí 7/9, 14.00 - 15.30 hod.

předsedající: K. Dohnal, P. Kachlík

 

BERNASOVSKÁ K.: Výučba preventívnych odborov na Lekárskej fakulte UPJŠ  v Košiciach

KOVÁŘOVÁ, M., BERNASOVSKÁ, K., KIMÁKOVÁ, T., PETRÁŠOVÁ, D.,

TIRPÁKOVÁ, M.: K problematike sledovania životného štýlu poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

JIČÍNSKÁ, K.: Supervize jako forma podpory duševního zdraví sestry

KIMÁKOVÁ, T., BERNASOVSKÁ, K.: Vplyv reaktívnych foriem kyslíka u fajčiarov v  patogenéze ochorení dýchacieho systému

KACHLÍK, P., HAVELKOVÁ, M.:  Drogy a budoucí lékaři a pedagogové na MU

DOHNAL, K.:  Global Health Professional Survey - kuřáctví mezi budoucími zdravotníky na UK v Praze, 2. LF

Přestávka 15.30 - 16.00 hod.

 

Sekce Životní styl, závislosti a jejich prevence

 

Posl. č. 50, Poříčí 7/9, 16.00 - 18.00 hod.

předsedající: D. Hrubá, J. Žaloudíková

 

HRUBÁ, D.: Problém hyperaktivních dětí s poruchami soustředění: pravděpodobné determinanty a možnosti prevence

SOLLÁROVÁ, E.: téma rezervováno

ŽALOUDÍKOVÁ, I.: Druhý ročník preventivního programu "Normální je nekouřit"

SERESOVÁ, K., POKORNÁ, T., BALLA, Š.: Problematika drogových závislostí v období dospievania

PŘIDALOVÁ, S.: Program podpory zdraví a prevence kouření  v praxi

JIČÍNSKÁ, K.: Supervize jako forma podpory duševního zdraví sestry

 

 

Sekce Poruchy chování u dětí,  násilí na dětech, sy. CAN

 

Posl. č. 60, Poříčí 7/9, 14.00 - 15.30 hod.

předsedající: L. Skálová, T. Herotová

 

HEROTOVÁ, T.:  Režimové návyky dětí - protekce nebo riziko?

VANÍČKOVÁ, E.: První světová zpráva o násilí na dětech

VANÍČKOVÁ, E.: Agresivní chování dětí

SKÁLOVÁ, L., KOMÁREK, L., PROCHÁZKA, B., ŘÍHOVÁ, M.: CINDI Health Monitor u adolescentů

ŘÍHOVÁ, M., SKÁLOVÁ, L., KOMÁREK, L., PROCHÁZKA, B.: Zdravotní chování mládeže

 

Přestávka 15.30 - 16.00

 

Posl. č. 60, Poříčí 7/9, 16.00-18.00 hod.

předsedající: E. Marádová, J. Frostová

 

KRÁLÍK, O., PALÁT., M.: Vývoj vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva v ČR

BOLEDOVIČOVÁ, M.: Školská sestra ako komunitná sestra pracujúca v prostrediach škôl

MOLDRZYK, Z.,  GERYKOVÁ, E.: Zdraví 21 v Moravskoslezském kraji

MARÁDOVÁ, E.: Úloha školy v prevenci komerčního sexuálního zneužívání

FROSTOVÁ, J.: Rehabilitační postup a doporučená cvičení při práci s poškozeným hlasem u učitelům

 

Sekce Učitelé a zdraví

Posl. č. 1, Poříčí 7/9, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: M. Buck, I. Kolářová

 

MAREŠ, J.: téma rezervováno

ŘEHULKA, E.: Self-management učitele: principy – požadavky – realita

BUCK, M.:  Zvládanie perfekcionizmu cez hľadanie príčinného vzťahu medzi kogníciami, emociami a správaním

JIŘINCOVÁ, B., SVOBODA, M.:  Osobnostní a sociální výchova jako součást programů podpory zdraví

KOLÁŘOVÁ, I.: Úloha učitele při vytváření příznivé atmosféry pro rozvíjení vyjadřovacích schopností žáků základní školy (na základě zkušeností z výzkumů v diplomových pracích)

 

Přestávka 10.00-10.30 hod.

 

Sekce Učitelé a zdraví

Posl.č. 1, Poříčí 7/9, 10.30 - 12.00 hod.

předsedající: L. Kožená, J. Řezáč

 

ŘEZÁČ, J.: K problému utváření zdravých vztahů mezi žáky z pohledu učitele ZŠ

KOŽENÁ, L., KOLACIA, L.: Zdravotní stav, životospráva a pracovní zátěž učitelů z projektu Zdravá škola

ŠTĚTOVSKÁ, I.: Projekt dlouhodobého výcviku pro učitele

GILLERNOVÁ, I.: Edukační styly učitelů z pohledu žáků  (přednese v zastoupení dr. Štětovská)

STRACH, J.: Vliv počítačů na sociální, psychické a tělesné zdraví učitelů

RYBIČKOVÁ, M.: Osobnostní a demografické faktory jako determinanty životní spokojenosti učitelů ZŠ

 

Oběd 12.00 - 14.00 hod.

 

Sekce Škola a zdravý způsob života

Posl. č. 60, Poříčí 7/9, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: A. Wiegerová, H. Horká

 

HORASHSHUK, V., HORASHSHUK, N., GAJDARENKO, O.: Formation of health culture of children and learning youth by means of the mass media

KURYLO, V., MARTYNENKO, V.: Pedagogical basis of continuous professional training of specialists in physical education and sports: problems and prospectives

MLČÁK, Z.: Prosociální chování, altruismus, empatie a afiliace a současná škola

WIEGEROVÁ, A., HAVALOVÁ, V.: Zdravie a choroba očami detí predškolského veku

HORKÁ, H.: Jak uvažují studenti a učitelé o environmentálních tématech v kontextu podpory zdraví (výsledky výzkumu)

BURSOVÁ, M., LANGMAJEROVÁ, J.:  Kompenzace nadměrné statické zátěže dětí ve škole - vstupní hodnocení individuálních posturálních stereotypů a vybraných funkčních svalových testů jako východisko pro sestavování cílených kompenzačních programů pro děti mladšího školního věku

Přestávka 10.00 - 10.30 hod.

 

Sekce Škola a zdravý způsob života

 Posl.č. 60, Poříčí 7/9, 10.30-12.00 hod.

předsedající: J. Vaculík, J. Šťáva

 

VACULÍK, J., ČAPKA, F.:  K problematice hygieny na školách 1.ČSR

ŠŤÁVA, J.: Inspirace k výchově ke zdraví podle škol z 30. let minulého století

URBANOVSKÁ, E.: Citlivost –náctiletých  ke školní zátěži

LAZAROVÁ, B., ČAPKOVÁ, M.: Klima školy: ke vztahu školních psychologů a učitelů

PECINA, J., PECINA, P.: Ergonomie a současná škola

HAVELKOVÁ, M., KACHLÍK, P., RAUS, M.: Životní styl žáků ZŠ

 

 

Oběd 12.00 - 14.00 hod.

  

Sekce Škola a výchova ke zdraví

Posl.č. 1, Poříčí 7/9, 14.00-15.30 hod.

předsedající: V. Mužík,  J. Vrbas

 

SANDANUSOVÁ, A.:  Skúsenosti z vyučovania predmetu Výchova k zdraviu na FPV UKF v Nitre

MUŽÍK, V. MUŽÍKOVÁ L.: Tělesná výchova a výchova ke zdraví v zahraničním školství

MUŽÍKOVÁ, L.: Výchova ke zdraví z pohledu ředitelů základních škol

TRÁVNÍČEK, M.: Různost pojetí vyučování tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

VRBAS, J.: Využití a srovnání testových baterií při zkoumání zdravotně orientované zdatnosti žáků na 1. stupni ZŠ

 

 

Přestávka 15.30 - 16.00

 

Posl. č. 1, Poříčí 7/9, 16.00 - 18.00 hod.

předsedající: H. Jedličková, L. Hradilová

 

KOLBANOV, V.: Téma rezervováno

JEDLIČKOVÁ, H.: Integrované tematické učení pro zdraví. Vzdělávání po 21. století

HRADILOVÁ, L.: Otázky zkušenostního učení

PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L.: Poznávání světa nevidomých pomocí dramatické výchovy

KULAK, T.: Školy pro nevidomé a hluchoněmé ve Slezsku v letech 1818-1918

 

 

Sekce Normální a patologická fysiologie CNS

Posl. č. 30, Poříčí 31, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: M. Kukleta, P. Bob

 

BARCAL, J., ŽALUD, V., VOŽEH, F.: Korová odpověď na stimulaci vysokofrekvenčním pulzem u animálního modelu neurodegenerace

VOŽEH, F., MYSLIVEČEK, J., CENDELÍN, J., KORELUSOVÁ, I., MARKVARTOVÁ,V.: Příspěvek k distribuci a funkci dopaminových receptorů v mozku mutantních myší Lurcher

JERGELOVÁ, M., JAGLA, F.: Príspevok  k  štúdiu  modulácie  senzorických  vstupov  pozornosťou

RIEČANSKÝ, I., BOSÍKOVÁ, E., VAVRUŠOVÁ, L., ŽUBOR, J.,  JAGLA, F.: Optokinetický  nystagmus u pacientov so  schizofréniou

BOB, P., ŠUSTA, M., GREGUŠOVÁ, A., JASOVÁ, D.: Disociace a chaotické změny
autonomní aktivity v průběhu Rorschachova testu

 

Přestávka 10.00 - 10.30 hod.

 

Posl. č. 30, Poříčí 31, 10.30 - 12.00 hod.

předsedající: F. Jagla, R. Roman

 

JAGLA, F., JERGELOVÁ, M., KUKUMBERG, P.: Fyziologické  markery  anxiety: panická  porucha

KUKLETA, M., BRÁZDIL, M., ROMAN, R., REKTOR, I.: Synchronizace EEG aktivity v průběhu zrakového oddball úkolu u epileptických pacientů

ČERNÍK, M.: Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace frontálního kortexu na exekutivní funkce u schizofrenie

ROMAN, R., CHLÁDEK, J., BRÁZDIL, M., JURÁK, P., REKTOR, I., KUKLETA, M.: Změny výkonu EEG aktivity v průběhu zrakového oddball úkolu u epileptických pacientů

DAMBORSKÁ, A., BRÁZDIL, M., REKTOR, I., KUKLETA, M.: Korelace latencí vrcholů vizuálních P3 vln s intervaly podnět-odpověď

 

Oběd 12.00 - 14.00 hod.

 

Sekce Psychosomatika, reakce na zátěž

Posl.č. 30, Poříčí 31, 14.00 - 15.30 hod.

předsedající: J. Baštecký, S. Fraňková

 

BAŠTECKÝ, J.: 30 roků činnosti psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS

JURKOVIČOVÁ, J., ŠTEFÁNIKOVÁ, Z., SOBOTOVÁ, Ľ., ŠEVČÍKOVÁ, Ľ.,

ÁGOVÁ, Ľ.: Vzťah psychosociálnych faktorov k riziku kardiovaskulárnych chorôb v slovenskej populácii

VAŠINA, B.: Zátěž, zdraví, rizikové a protektivní faktory ve světle mnohonásobné regresní analýzy

FRAŇKOVÁ, S.: Vývoj body image a hodnocení tělesných rozměrů u dívek a chlapců předškolního věku

ROŽLOZNÍK, M., ŠTULRAJTER, V.: Možnosti ovplyvnenia potápačského reflexu u ľudí

 

Od 19 hod. večerní diskuse s občerstvením, dvorní prostor, Poříčí 7/9

 

 

Středa 30. srpna 2006

Sekce Psychologie zdraví

Posl.č. 30, Poříčí 31, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: I. Ruisel, R. Rybář

 

RUISEL, I.:  Praktická múdrosť v každodennom živote

SEDLÁK, J.:  K ozdravné funkci humoru ve škole

SPOUSTA, V.: Preestetické a estetické faktory podmiňující psychické zdraví žáka a učitele

RYBÁŘ, R.: Některé otázky filozofie zdraví

SKÁCELOVÁ, J.: Filozofie zdraví a víceúrovňový přístup ke zdraví a kvalitě života

VOPIČKA, Z.: Mezinárodní bezpečná škola-poznatky z jejího zavádění na základních školách v Kroměříži

 

 Přestávka 10.00 - 10.30 hod.

 Posl. č. 30, Poříčí 31, 10.30 - 12.00 hod.

předsedající: J. Maňák, T. Kováč

 

MAŇÁK, J.: Hrozí nebezpečí pedagogické ergogenie?

BLAŽKOVÁ, V., ŠULCOVÁ, Z., MALÁ, P.: Snížení rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění intervenčními programy

STOJAN, M.: Prevence účasti dětí na dopravních nehodách v zrcadle rozsahu a forem dopravní výchovy dětí a mládeže ve vybraných zemích EU

KOVÁČ, T., PÁLENÍK, Ľ., SMOLEN, P.: Je tvorivosť siedmou dimenziou kvality života?

ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E.: Struktura kvality života ve vztahu k pracovní zátěži učitelů

  

Sekce Zdravý žák ve zdravé škole

Posl. č. 1, Poříčí 7/9, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: R. Kohoutek, P. Mühlpachr

 

SMÉKAL, V.: Zdravá škola respektuje individuální zvláštnosti žáka

JOSÍFKOVÁ, J.:  Působení školy na duševní zdraví z pohledu studentů učitelství

KAŠČÁKOVÁ, D.: Prevencia nesprávneho držania tela u žiakov mladšieho školského veku.

KOHOUTEK, R., FILIPKOVÁ, E.: Depistáž závad a poruch chování a prožívání u žáků základní školy

MÜHLPACHR, P.: Životní styl mládeže jako příčina sociálního handicapu

 

Přestávka 10.00 - 10.30 hod.

  

Sekce Zdravý žák ve zdravé škole

Posl. č. 1, Poříčí 7/9 10.30 - 12.00  hod.

předsedající: V. Navrátil, D. Holubová

  

HAVELKOVÁ, M., KACHLÍK, P., VRBECKÁ, K.: Piercing a tetování u žáků základní školy

NAVRÁTIL, V.: "Geopatogenní zóny" a lidské zdraví

SIEGLOVÁ, N.: Droga - literatura - mládež

FRIEDMANN, Z.: Adekvátní profesní orientace dospívajících jako základ zdravého vývoje osobnosti

HOLUBOVÁ, D.: ŠVP-kvalita životního prostředí pro zdravý život v environmentálním projektu

 

  

Sekce Výchova ke zdraví

Posl. č. 50, Poříčí 7/9, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: J. Dan, J. Veselá

 

DAN, J.: Nové cesty statistického ověřování hypotéz v empirických výzkumech

PROKOPOVÁ, A.: Strategie zvládání zátěže u adolescentů v kontextu psychologie zdraví.

VESELÁ, J.: Klima výběrové a běžné třídy na 2.stupni ZŠ

VESELÁ, J.: Pedagogické dovednosti třídního učitele na 1. stupni ZŠ

HARING, V.: Psychoteritorialita a konceptualizácia budúcich životných rolí v detstve

KRŠJAKOVÁ, S., RUSKO, K.: Pojem "moje zdravie" v sémantickom priestore dieťaťa

 

 

 

Přestávka 10.00-10.30 hod.

 

Posl.č. 50, Poříčí 7/9, 10.30 - 12.00 hod.

předsedající: M. Blahutková, T. Čech

 

BLAHUTKOVÁ, M., JONÁŠOVÁ, D.: Podíl pohybových aktivit jako psychoprofylaxe sociálně-patologických jevů u mládeže

ČECH, T.: Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy

NOVOTNÁ, J.: Slovní úlohy v matematice a zdraví

SMIKOVÁ, E.: Prevencia šikanovania v rezorte školstva v SR

KOPÁNYIOVÁ, A.: Despistáž problémového správania v kontexte odbornej činnosti pre školy

 

Sekce Výživa a její dopad na zdravotní stav dětí

 

Posl. č. 60, Poříčí 7/9, 8.30 - 10.00 hod.

předsedající: M. Havelková, J. Gajdošová

 

 

GAJDOŠOVÁ, J., KOŠŤÁLOVÁ, A.:  "Pyramidáček" - edukační program pro mateřské školy v oblasti zdravé výživy

POKORNÁ, J., SVĚTLÁK, M.: Motivy stravovacích zvyklostí a obezita v rodině

KACHLÍK, P., HAVELKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L.: Poruchy příjmu potravy - informovanost a prevence na 2. stupni ZŠ v Brně

HANZLOVÁ, J., HANZLOVÁ, A.: Používání potravinových doplňků v různých věkových skupinách

 

 Přestávka 10.00 - 10.30 hod.

 

Posl. č. 60, Poříčí 7/9, 10.30 - 12.00 hod.

předsedající: T. Pokorná, D. Přinosilová

 

FIALOVÁ, L.: Obsahová dimenze rámcově vzdělávacího programu pro základní školu vzhledem k nabídce a kvalitě školního stravování ve školách současnosti

KIMÁKOVÁ, T., BERNASOVSKÁ, K.: Prítomnosť ortuti v rybách - vhodná potravina pre deti ?

POKORNÁ, T., SERESOVÁ, K., MATUŠKOVIČ, J.: Význam ovocia vo výžive detí

PŘINOSILOVÁ, D.: Informovanost žáků základní školy v oblasti poruch příjmu potravy a stravovacích návyků

POLANSKÁ, M.: Výživa těžce mentálně a somaticky postižených dětí

 

 

Společná posterová sekce, 28.-30.8.2006

Diskuse u posterů v době večerního setkání s občerstvením 29. 8. 2006 od 19. hod.

ANDĚLOVÁ, Š., DRABINOVÁ, K.: Stravovací návyky-důležitá součást životního stylu

BERTKOVA, I., PETRÁŠOVÁ, D.: Hodnotenie vybraných ukazovateľov stavu výživy a BMI u študentov medicíny

DOSTÁL, A.,  JAKUŠOVÁ, Ľ.: Riziká ohrozenia zdravia dojčeného dieťaťa ochratoxínom A

DŘEVOVÁ, J., VOSEČKOVÁ, A., HLÚBIK, P.: Putování za zdravým jídlem - projekt NPZ MZ ČR 2005-2006

FOREJT, V.: Zelená univerzita - vliv vysokého školství na zdraví životního prostředí

FRÁŇOVÁ, L.: Kresba a příběh „O škole”

HOLECZYOVÁ, G., BERNASOVSKÁ, K., LOVAYOVÁ, V.:  Vybrané parametre stravovacích zvyklostí u vysokoškolákov

JAKUŠOVÁ, Ľ., DOSTÁL, A.: Stravovacie zvyklosti adolescentov a zdravotné riziká

JUŘÍKOVÁ, J.: Příspěvek ke sledování výskytu obezity u dětí mladšího školního věku

KACHLÍK, P., HAVELKOVÁ, M., VRBECKÁ, K.: Zdobení těla a zdravotní rizika

KASTNEROVÁ, M., KOTRBOVÁ, K., KOVÁČOVÁ, D.: Školy podporující zdraví v Jihočeském kraji

KOPČANOVÁ, D.: Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg: odborné kompetencie a spolupráca v záujme duševného zdravia detí

KORELUSOVÁ, I., CENDELÍN, J.,  VOŽEH, F.: Navigace k viditelnému cíli u zdravých a neurodefektních myší kmene C3H

KRIŠTOFOVÁ, E., BOLEDOVIČOVÁ, M.: Podpora zdravia v činnostiach študentov ošetrovateľstva v školských zariadeniach.

KRIŠTOFOVÁ, E.: Študenti ošetrovateľstva v úlohe školskej sestry počas klinickej praxe v materských a základných školách

KUKLETOVÁ, M., KUKLETA, M., GOJIŠOVÁ, Z., HALAČKOVÁ, Z.: Uzávěr dentinových tubulů adhesivem potlačí dentinovou bolest

KURUC, S.: Prežívanie „flow“ a vnímanie vlastného zdravia u žiakov ZŠ a SŠ

LENGYELOVÁ L.:  Fajčenie a študenti

LIPKOVÁ, J., ŠKODOVÁ, M., BOHMEROVÁ, Ľ., MEDEKOVÁ, H.: Parametre stability u pacientiek s glaukómom

MALEŇÁKOVÁ,  Š.: Název bude upřesněn dodatečně

MARKVARTOVÁ, V., VOŽEH, F.:  Vliv 7-nitroindazolu na učení a paměť u mutantních myší Lurcher

MATEJOVIČOVÁ, B.: Využitie pracovných listov v učive o drogách

PAVELEKOVÁ, I., PETERKOVÁ, V.: Stravovanie žiakov v rómskej komunite Bystrany

PETERKOVÁ, V., PAVELEKOVÁ, I.: Hodnotenie vedomostí žiakov z oblasti zdravej výživy

PETRÁŠOVÁ,D., BERTKOVÁ,I., KOVÁŘOVÁ, M.: Aký je význam environmentálnych a sociálnokultúrnych faktorov pri rozvoji obezity v detskom veku

PRIETO, C.: Identifikace úrovně konzumace drog v různých dětských prostředích a jejich vliv na vytvoření skupin rizikových faktorů vzhledem k budoucí konzumaci

ŘEHULKOVÁ, J.: Model zdravé osobnosti v pojetí salesiánské pedagogiky

SCHNEIDROVÁ, D., PROVAZNÍKOVÁ, H.,  HYNČICA. V.: Program prevence a zvládání stresu pro studenty VŠ na internetových stránkách 3. LF UK

SCHOLZOVÁ, A.: Morfologická a funkčná lateralita mladých hádzanárok

SKÁLOVÁ L., KOMÁREK L.: Můžeš předejít úrazu? Interaktivní webové stránky v prevenci úrazů dětí staršího školního věku

ŠERÁKOVÁ, H.: Aktuální poznatky k problematice vadného držení těla

ŠERÁKOVÁ, H.: Současné názory na obezitu a nadváhu u běžné populace dětí a dospělých

VILÍMOVÁ, V.:  Název bude upřesněn dodatečně

VOPIČKA, Z.: Mezinárodní bezpečná škola - poznatky z jejího zavádění na základních školách v Kroměříži

 

zpět