Stránky výzkumného záměru "Škola a zdraví pro 21. století" PdF MU Brno

 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

Úvodní slovo vedoucího výzkumného záměru doc.PhDr.E.Řehulky, CSc. Úvodem  
Řešitelé

Seznam řešitelů výzkumného záměru

Dílčí projekty

Přehled dílčích projektů jednotlivých řešitelů

Stránka v úpravě Semináře - konference  
Stránka v úpravě Aktuality - diskuse  
Aktuální informace Texty

Aktuálně: úplná česká a anglická verze: Řehulka, E., et al. SCHOOL AND HEALTH 21 - Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví

Fotografie z předcházejících ročníků konference Z21 FOTO-GALERIE

 Fotografie z konferencí "Z21" - 2005, 2006, 2007, 2008

Stránka v úpravě Užitečné odkazy  

Zdraví pro všechny ve 21. století

Rozpracování programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 21. století na podmínky ČR
Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny v 21. století.
Fotografie z předcházejících ročníků konference Z21 Řehulka, E., et al.  Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví v pdf formátu
Fotografie z předcházejících ročníků konference Z21
 Zprávy o řešení VZ za rok  2007  a  2008

..

Aktualizované stránky jsou zvýrazněny pohyblivým logem:

 

 

stránky zpracoval:

 Jaroslav Řezáč c 2005

 

Poslední aktualizace:

10. listopadu 2008, 16:23

-