SEZNAM AUTORŮ

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

VÝCHOVA A PÉČE O ZDRAVÍ

TEXT PUBLIKACE

 

KONTAKTY


 

A B C D E F G H CH I J K L M

 

 

B

BAJD BARBARA
Prof. Dr. Barbara Bajd
University of Ljubljana, Faculty of education, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana, Slovenia
E-mail: barbara.bajd@guest.arnes.si

 

 

-07- 
VLIV PROJEKTŮ EKO-ŠKOLA A ZDRAVÁ ŠKOLA NA VÝCHOVU K ODPOVĚDNÉMU VZTAHU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

 

 


 

 

BARTOŇOVÁ MIROSLAVA
Doc. PhDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: bartonova@ped.muni.cz

 

 

-19-
ŽÁCI S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V INKLUZIVNÍM VDĚLÁVÁNÍ

 

 


 

 

D

DEMEKOVÁ ĽUBICA
JUDr. Ľubica Demeková, Ph.D.
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika

 

 

-2- 
ZDRAVIE A JEHO OCHRANA V PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ Z POHĽADU NORIEM SPRÁVNEHO PRÁVA

 

 


 

 

F

FIALOVÁ JANA
Mgr. Jana Fialová
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice, Česká republika
E-mail: fialova@med.muni.cz

 

 

-12-
VÝZNAM KOMUNITNÍCH PRVKŮ PŘI VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

 

 


 

 

FOLTOVÁ LUCIE
Mgr. Lucie Foltová
Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, LF MU, Bieblova 16, 613 00 Brno
Ústav preventivního lékařství, LF MU, Brno 1, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika
E-mail: luciefoltova@mail.muni.cz

 

 

-17-
ADOLESCENTI V (PRO)PASTI?

 

 


 

 

H

HELD ĽUBOMÍR 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Trnavská univerzita, Katedra chémie, Pedagogická fakulta
Priemyselná 4, 918 43 Trnava, Slovenská republika
E-mail: lheld@truni.sk

 

 

-16-
„NEVIDITEĽNÉ“ FAKTORY ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 

 


    HLAĎO PETR
PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5, 613 00 Brno, Česká republika
E-mail: hlado@mendelu.cz
    -11-
LONGITUDINÁLNÍ PROGRAM PROFESNÍ ORIENTACE JAKO PROSTŘEDEK PODPORY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
   

 

 

HORKÁ HANA
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: horka@ped.muni.cz

 

 

-05-
ZDRAVÍ JAKO MOTIVAČNÍ FAKTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

 

 


 

 

HROMÁDKA ZDENĚK
Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: 13549@ped.muni.cz

 

 

-05-
ZDRAVÍ JAKO MOTIVAČNÍ FAKTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

 

 


    Ch

CHMUROVÁ JANA
Ing. Mgr. Jana Chmurová, PhD.
Trnavská univerzita, Katedra chémie, Pedagogická fakulta
Priemyselná 4, 918 43 Trnava, Slovenská republika
E-mail: jana.chmurova@truni.sk

    -16-
„NEVIDITEĽNÉ“ FAKTORY ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 

 


 

 

J

JANDA MIROSLAV
Mgr. Miroslav Janda
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: janda@ped.muni.cz

 

 

-14-
ŽIVOTNÍ STYL DNEŠNÍCH ADOLESCENTŮ A JEJICH STRAVOVACÍ NÁVYKY

 

 


 

 

K

KACHLÍK PETR 
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: kachlik@ped.muni.cz

 

 

-21- 
NARUŠENIE SOCIÁLNYCH VÄZIEB AKO PRÍČINA DELIKVENCIE ADOLESCENTOV

 

 


 

 

KIMÁKOVÁ TATIANA 
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, Ph.D.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
E-mail: tatiana.kimakova@upjs.sk

 

 

-15-
POKRAČUJÚCE NEZDRAVÉ TRENDY V STRAVOVANÍ STARŠÍCH ŽIAKOV

    -20- 
ŠPECIFICKÉ FAKTORY KVALITY ŽIVOTA DETÍ S OCHORENÍM DIABETES MELLITUS
    -21- 
NARUŠENIE SOCIÁLNYCH VÄZIEB AKO PRÍČINA DELIKVENCIE ADOLESCENTOV

 

 


 

 

KRÁTKÁ JANA 
Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: kratka@ped.muni.cz

 

 

-09-
SPECIFIKACE PODPORY ZDRAVÍ ŽÁKŮ PŘI ČINNOSTECH TŘÍDNÍHO UČITELE NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

 

 


    L

LINKOVÁ MARCELA 
MVDr. Marcela Linková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
E-mail: marcela.linkova@upjs.sk

    -20- 
ŠPECIFICKÉ FAKTORY KVALITY ŽIVOTA DETÍ S OCHORENÍM DIABETES MELLITUS
   
    LUKAČIKOVÁ MICHAELA 
Mgr. Michaela Lukačiková
Komenského 672/27, 068 01 Medzilaborce, Slovenská republika
tel.: 00421 915 158 972
    -18- 
PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE ADOLESCENTOV V ŠKOLSKOM I MIMOŠKOLSKOM PROSTREDÍ
   

 

 

M

MARÁDOVÁ EVA 
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
E-mail: eva.maradova@pedf.cuni.cz

 

 

-13-
K NOVÉMU POJETÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÝM STRAVOVACÍM NÁVYKŮM V PRIMÁRNÍ ŠKOLE

 

 


    N

NAVRÁTIL VLADISLAV 
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: navratil@ped.muni.cz

    -25-
RADON, JEHO PRODUKTY ROZPADU A LIDSKÉ ZDRAVÍ
   

 

 

NIGUTOVÁ MONIKA 
Mgr. Monika Nigutová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofi cká fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
E-mail: kimon1987@gmail.com

 

 

-21- 
NARUŠENIE SOCIÁLNYCH VÄZIEB AKO PRÍČINA DELIKVENCIE ADOLESCENTOV

 

 


 

 

R

RYBÁŘ RADOVAN 
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poríčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: rybar@ped.muni.cz

 

 

-01- 
FILOZOFICKÉ SOUVISLOSTI ZDRAVÍ

 

 


 

 

Ř

ŘEHULKA EVŽEN
prof. Phdr. Evžen Řehulka, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: rehulka@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 6671

 

 

-0-
ÚVOD

    -10-
NÁZORY OBČANŮ ČR NA VÝCHOVU KE ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU V SOUVISLOSTI S POVOLÁNÍM UČITELE
   

 

 

S

SLADEK ANNA 
Dr. Anna Sladek
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich 50-417, Zakład Pedagogiki Zdrowia
Ul. Traugutta 57/59, Wrocław, Polsko
E-mail: annasladek@wp.pl

 

 

-06- 
SOUZNĚNÍ JAKO FAKTOR URČUJÍCÍ VÝVOJ ŽIVOTNÍCH DOVEDNOSTÍ V SOUVISLOSTI S LIDSKÝM ZDRAVÍM

 

 


 

 

STRACH JIŘÍ 
Doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: strach@ped.muni.cz

 

 

-24- 
PREVENCE POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY V ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

 

 


 

  STŘELEC STANISLAV 
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: strelec@ped.muni.cz

 

 

-09-
SPECIFIKACE PODPORY ZDRAVÍ ŽÁKŮ PŘI ČINNOSTECH TŘÍDNÍHO UČITELE NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

 

 


 

 

SVOBODA MICHAL 
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Klatovská 51, 306 14 Plzeň 1, Česká republika
E-mail: msvoboda@kps.zcu.cz

 

 

-08- 
POŽADAVKY NA SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ ŽÁKŮ Z POHLEDU SOUČASNÉHO KURIKULÁRNÍHO DOKUMENTU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 


    SZÁRAZOVÁ MAGDALÉNA 
Ing. Magdaléna Szárazová, CSc.
Univerzity Komenského, Lékarská fakulta, Sklabinská 26, 03601 Martin, Slovenská republika
E-mail: szarazova@jfmed.uniba.sk
    -15-
POKRAČUJÚCE NEZDRAVÉ TRENDY V STRAVOVANÍ STARŠÍCH ŽIAKOV
   
    Š

ŠMAJS JOSEF 
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: smajs@mail.muni.cz

    -04-
ZDRAVÍ A BIOFILNÍ REKONSTRUKCE VZDĚLÁNÍ
   
    ŠAFÁŘOVÁ JITKA 
Bc. Jitka Šafářová
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika
E-mail: 214941@med.muni.cz
    -14-
ŽIVOTNÍ STYL DNEŠNÍCH ADOLESCENTŮ A JEJICH STRAVOVACÍ NÁVYKY
   

 

 

ŠIKOLOVÁ VERONIKA 
MUDr. Veronika Šikolová
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika
E-mail: b.vitam@post.cz

 

 

-22-
KOUŘENÍ A INTERNET VE ŠKOLE ANEB KAM ODKÁZAT KUŘÁKY

   
    T

TALIÁNOVÁ MAGDA 
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií,
Průmyslová 395, Pardubice 530 10, Česká republika
E-mail: magda.talianova@upce.cz

    -23-
VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ
   
    V

VACULÍK JAROSLAV
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík,CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: vaculik@ped.muni.cz

    -03-
SOCIÁLNÍ PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ ZA PRVNÍ ČSR
   
    VĚCHTOVÁ GABRIELA
Mgr. Gabriela Věchtová
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: vechtova@ped.muni.cz
    -14-
ŽIVOTNÍ STYL DNEŠNÍCH ADOLESCENTŮ A JEJICH STRAVOVACÍ NÁVYKY