SEZNAM AUTORŮ

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

VÝCHOVA 
KE ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI

TEXT PUBLIKACE

 

KONTAKTY


 

A B C D E F G H CH I J K L M

SOFTWARE

 

N O P  

 Ř 

 S  Š T  U  V W X Y Z

 

 

B

BAJD BARBARA
Prof. Dr. Barbara Bajd
University of Ljubljana, Faculty of education, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana, Slovenia
E-mail: barbara.bajd@guest.arnes.si

 

 

-24-
PŘEDŠKOLNÍ PŘEDSTAVY DĚTÍ O KŮŽI

 

 


 

 

F

FROSTOVÁ JANA 
MgA. jana Frostová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: frostova@ped.muni.cz

 

 

-17-
ZMĚNY KVALITY HLASU U UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚŘENÉ DSI AVHI: ZHODNOCENÍ PO TRÉNINKOVÉM PROGRAMU

 

 


 

 

G

GONCHARENKO MARIA 
professor maria Goncharenko
Karazin Kharkiv National University, Svobody sq. 4, 61077 Kharkiv, Ukrajina
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

 

 

-23- 
FYZIOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ MECHANISMY PŮSOBENÍ NA LIDSKÉ TĚLO UPLATNĚNÍM METODY BIOREZONANČNÍ KOREKCE BARTELA IORKIHO

 

 


 

 

GRŮZOVÁ LUCIE 
Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: luciegruzova@seznam.cz

 

 

-08-
MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

 

 


 

 

H

HEINRICHOVÁ JITKA 
Bc. Jitka Heinrichová
HBH Projekt spol. s r.o., Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: j.heinrichova@hbh.cz

 

 

-20-
PROCES UVĚDOMOVÁNÍ JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ: PRÁCE S PŘÍBĚHEM V DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ

 

 


 

 

HOLČÍK JAN 
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Masarykova universita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika
E-mail: jholcik@med.muni.cz

 

 

-01-
PŘÍPRAVA NOVÉ EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY A ZDRAVOTNÍCH SYSTÉMŮ - ZDRAVÍ 2020

 

 


    HOLOUŠ ZDENĚK 
Ing. Zdeněk Holouš
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Zkušebna nábytku, akreditovaná zkušební laboratoř 1030.2
Lesnická 39, 61300 Brno 
Tel.: 0420 607820773, 0420 545134515
E-mail: holous@mendelu.cz
http://www.ldf.mendelu.cz
, http://zkusebnanabytku.mendelu.cz/
    -31-
POŽADAVKY NA SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
   

 

 

Ch

CHVÁLOVÁ MARTINA 
Mgr. Martina Chválová
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika

 

 

-09-
JAK JE MOŽNÉ VÉST ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA TÉMA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

 

 


 

 

J

JANDA MIROSLAV
Mgr. Miroslav Janda
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: janda@ped.muni.cz

 

 

-09-
JAK JE MOŽNÉ VÉST ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA TÉMA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

 

 


    JANKOVÝCH VLADISLAV 
Mgr. Vladislav Jankových
Mendelova univerzita v Brně, ICV 
Zemědělská 5, 613 00 Brno, Česká republika
E-mail: vladislav.jankovych@mendelu.cz
    -22-
PROPOJENÍ DOPRAVNÍ VÝCHOVY S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA U DĚTÍ A MLÁDEŽE

 

 


 

 

K

KACHLÍK PETR 
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: kachlik@ped.muni.cz

 

 

-14-
HLUK NIE JE ZVUK

 

 


 

 

KIMÁKOVÁ TATIANA 
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, Ph.D.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
E-mail: tatiana.kimakova@upjs.sk

 

 

-14-
HLUK NIE JE ZVUK

    -26-
POROVNANIE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POSLUCHÁČOV LEKÁRSKEJ A PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH

 

 


 

 

KLÍMOVÁ ALŽBĚTA 
Mgr. Alžběta Klímová
AVČR – ústav Geoniky, Drobného 28, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: melounyaata@email.cz

 

 

-07-
REFLEXE VÝZNAMU PROCESU FEMINIZACE PROFESÍ SOUVISEJÍCÍCH S VÝCHOVOU

 

 


 

 

KOLÁŘOVÁ IVANA 
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 60300 Brno, Česká republika
E-mail: kolarova@ped.muni.cz

 

 

-06-
CO JE NEJČASTĚJI ZDRAVÉ, NEZDRAVÉ NEBO CHOROBNÉ (ZDRAVÝ ROZUM, NEZDRAVÁ STRAVA, CHOROBNÉ STAVY…)

 

 


    KONSBUL OTA 
Mgr. Ota Konsbul
OKDRIVER s.r.o., Vlnitá 543/7, 627 00 Brno, Česká republika
E-mail: okdriver@centrum.cz
    -21-
DOPRAVNÍ PEDAGOGIKA JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ PREVENCE NEHOD
   
    KRÁTKÁ JANA 
Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: kratka@ped.muni.cz
    -04-
ŽIVOTNÍ STYL A FORMOVÁNÍ MEDIÁLNÍ KOMPETENCE PROSTŘEDNICTVÍM RECEPCE FIKČNÍCH PŘÍBĚHŮ
   
    KUZMOVÁ LUCIA 
Mgr. Lucia Kuzmová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
E-mail: lucka.kuzmova@gmail.com
    -14-
HLUK NIE JE ZVUK
    -15-
HLUK V ŽIVOTE MLADÉHO ČLOVEKA
    -16-
ŽIVOTNÝ ŠTÝL MLÁDEŽE ZHORŠUJE SLUCH
   
    L

LOVASOVÁ VLADIMÍRA 
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika

    -28-
PROBLEMATIKA MENTÁLNÍ HYGIENY ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCH ZŠ
   
   

M

MARÁDOVÁ EVA 
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
E-mail: eva.maradova@pedf.cuni.cz

    -11- 
PODPORA ZDRAVÍ VE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH – CÍLE KURIKULA A STRATEGIE JEJICH REALIZACE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
    -12- 
INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ – PŘEDPOKLAD PRO ROZVOJ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ
   

 

 

MARÁD MICHAL 
Mgr. Michal Marád
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha, Česká republika
E-mail: michal.marad@gmail.com

 

 

-05-
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO JEDEN Z NÁSTROJŮ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

 

 


    MAREČKOVÁ MARIE 
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: mareckova@ped.muni.cz
    -02-
K PROMĚNÁM RODINNÉHO ŽIVOTA VE 20. STOLETÍ VE STŘEDOEVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH
   
    MIŇHOVÁ JANA 
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika
E-mail: jminhova@kps.zcu.cz
    -28-
PROBLEMATIKA MENTÁLNÍ HYGIENY ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCH ZŠ
   
    MUŽÍK VLADISLAV 
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: muzik@ped.muni.cz
    -29-
MODELOVÁNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY A POHYBOVÉHO REŽIMU ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
   
    MUŽÍKOVÁ LEONA 
PhDr. Lešona Mužíková, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: muzikova@ped.muni.cz
    -10-
PODNĚTY PRO REALIZACI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
   
    N

NAVRÁTIL VLADISLAV 
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: navratil@ped.muni.cz

    -34-
STÁRNUTÍ, ENTROPIE A LIDSKÉ ZDRAVÍ
   

 

 

O

ONAČILLOVÁ EVA
Eva Onačillová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
E-mail: Eva.Onacillova@gmail.com

 

 

-26-
POROVNANIE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POSLUCHÁČOV LEKÁRSKEJ A PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH

 

 


 

 

P

PAULÍK KAREL 
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Reální ulice 5, 701 03 Ostrava 1, Česká republika
E-mail: paulik@osu.cz

 

 

-33- 
SALUTOGENEZE, PERCEPCE ZÁTĚŽE A ZDRAVÍ UČITELŮ A UČITELEK

 

 


 

 

Ř

ŘEHULKA EVŽEN
prof. Phdr. Evžen Řehulka, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: rehulka@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 6671

 

 

-0-
ÚVOD

   
    ŘEHULKOVÁ HANA 
Mgr. Hana Řehulková
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: hanarehulkova@emailcz
    -13- 
KVALITA SPÁNKU U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ
   
    ŘEHULKOVÁ OLIVA 
PhDr. Oliva Řehulková
Psychologický ústav, Akademie věd ČR, Veveří 97, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: oliva.reh@gmail.com
    -13- 
KVALITA SPÁNKU U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ
   

 

 

S

STADLEROVÁ HANA 
PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: stadlerova@ped.muni.cz

 

 

-27- 
PŘÍNOS SPECIÁLNÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY K UTVÁŘENÍ DUŠEVNÍ A SOCIÁLNÍ POHODY JEDINCE

 

 


 

 

STOJAN MOJMÍR 
Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 60200 Brno, Česká republika
E-mail: stojan@ped.muni.cz

 

 

-19- 
PORTFOLIO ASPEKTŮ DOPRAVNÍ VÝCHOVY VE ŠKOLE A V RODINĚ S AFINITOU K DOPRAVNÍ PEDAGOGICE

 

 


 

  STRGAR JELKA 
Dr. Jelka Strgar
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 
Vecna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
E-mail: jelka.strgar@bf.uni-lj.si

 

 

-25-
ŽIVÉ BYTOSTI DÝCHAJÍ

 

 


 

 

Š

ŠTĚPÁNEK KAMIL 
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno 603 00, Česká republika
E-mail: stepanek@ped.muni.cz

 

 

-03- 
KONTEXTY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY A DUŠEVNÍ HYGIENY VE ŠKOLNÍM DĚJEPISU

 

 


    T

TESAŘOVÁ DANIELA 
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 61300, Brno, Česká republika
E-mail: tesar@mendelu.cz

    -30-
KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ UČEBEN
   
    U

URBANOVSKÁ EVA 
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc, Česká republika
E-mail: eva.urbanovska@upol.cz

    -32-
PROFESNÍ STRESORY UČITELŮ A SYNDROM VYHOŘENÍ
   
    V

VĚCHTOVÁ GABRIELA
Mgr. Gabriela Věchtová
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: vechtova@ped.muni.cz

    -09-
JAK JE MOŽNÉ VÉST ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA TÉMA ZDRAVÍ ŽÁKŮ
   

 

 

VÍTKOVÁ Marie
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: vitkova@ped.muni.cz

 

 

-18-
RESILIENCE V DĚTSKÉM VĚKU A JEJÍ VÝZNAM PRO RANOU PODPORU

   
    Z

ZEISBERGOVÁ KARIN
Karin Zeisbergová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
E-mail: karinzeisbergova@gmail.com

    -26-
POROVNANIE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POSLUCHÁČOV LEKÁRSKEJ A PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH