ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI  


 
TEXT PUBLIKACE

 

Vědecká redakční rada

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci výzkumného záměru „Škola zdraví pro 21.století“ (MSM 216212421).

Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR

Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
Pedagogická fakulta Masarykova univerzita 
Brno, ČR

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno, ČR

Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno, ČR

Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Lékařská fakulta Masarykova univerzita 
Brno, ČR

Redakční rada MU:

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Mgr. Iva Zlatušková
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Mgr. Michaela Hanousková
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Mgr. Petra Polčáková
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
PhDr. Alena Mizerová

 
SEZNAM AUTORŮ

SOFTWARE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Recenzenti:

prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Univerzita Konštantína filozofa, Nitra, SR


© 2010 Masarykova univerzita
© 2010 Evžen Řehulka (ed.)
© 2010 MSD


ISBN 978-80-210-5398-4 (Masarykova univerzita. Brno)
ISBN 978-80-7392-145-3(MSD. Brno)