SEZNAM AUTORŮ

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

TEXT PUBLIKACE

 

KONTAKTY


 

A B C D E F G H I J K L M

SOFTWARE

 

N O P  Q 

 

 Ř  S Š  T  U V Y Z

 

 

A

ANDREJKO HALINA
Halina ANDREJKO
Univerzita V. N. Karazinova,
Charkov, Ukrajina

 

 

-13- 
HODNOTA ZDRAVÍ V MOTIVAČNÍ SFÉŘE DĚTÍ

 

 


 

 

B

BIAŁAS DARIUSZ
Dr. Dariusz BIAŁAS
Zakład Pedagogiki Zdrowia,
Katedra Pedagogiki, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
ul. Traugutta 57/59, 50-417, Polsko

 

 

-12- 
ŠKOLA JAKO INTEGRAČNÍ ČLÁNEK PRO ZDRAVÍ PODPORUJÍCÍ PROSTŘEDÍ. ZE ZDRAVÉ ŠKOLY NA ŠKOLY PRO ZDRAVÍ V EVROPĚ

 

 


BLAHUTKOVÁ MARIE
doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Kamenice 5, 625 00 Brno
ČR, E-mail: blahutkova@fsps.muni.cz
-16- 
VYUŽITÍ COPINGOVÝCH STRATEGIÍ S NÁPLNÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT PŘI ODBOURÁVÁNÍ STRESU VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ
   

 

 

BUCK MICHAELA
Prof. PhDr. Michaela BUCK, Ph.D.

Nikosijská univerzita, Katedra psychologie, 40 Makedonitissa Ave
P.O. Box 24005, Nicosia, CY, E-mail: m.buck@unic.ac.cy

 

 

-30-
DYSFUNKČNÉ SPRÁVANIE Z PERSPEKTÍVY SOCIÁLNO–KOGNITÍVNEJ TEÓRIE UČENIA

 

 


BUSLOVSKAJA LUDMILA
Professor Ludmila BUSLOVSKAJA
Belgorodská státní univerzita, st. Pobeda 85, Belgorod, Rusko
E-mail: buslovskaya@bsu.edu.ru
-17-
CHARAKTERISTIKA DISADAPTIVNÍCH PODMÍNEK VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ A MOŽNOSTI JEJICH KOREKCE

BYKHOVETS JULIA 
Julia BYKHOVETS, Ph.D.
Ústav psychologie, Ruská akademie věd
Jaroslavskaja str., 13, build 1, Moskva, 129366,
Rusko, E-mail: bykhovets@yandex.ru
-38-
ZÁVISLOST MEZI ÚROVNÍ TERORISTICKÉ HROZBY A PARAMETRY DUŠEVNÍ POHODY U ŠKOLNÍCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

 

 

C

CORBALÁN FRANCISCO JAVIER
Francisco Javier CORBALÁN
Universidad de Murcia, Španělsko

 

 

-22- 
JE KREATIVITA PROMĚNNOU HODNOTOU MODULUJÍCÍ VZTAH MEZI ZDRAVÍM A POHLAVÍM ČLOVĚKA?

 

 


 

 

D

DOLENC-ORBANIĆ NATAŠA 
BSc Nataša DOLENC-ORBANIĆ
Univerzita v Primorsku, Pedagogická fakulta Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper, Slovinsko
PdF UPr Koper

 

 

-31-
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI OCHRANY PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

 

 


 

 

F

FIALOVÁ JANA 
Mgr. Jana FIALOVÁ
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav preventivního lékařství
Kamenice 5, 625 00, Brno, Česká republika, E-mail: fialova@med.muni.cz

 

 

-33-
VÝZKUM VLIVU REKLAMY NA STRAVOVACÍ NÁVYKY DĚTÍ

 

 


 

 

G

GONČARENKO MARIA 
professor Maria GONCHARENKO
Národní univerzita V. N. Karazina v Kharkově, 61007 Kharkov, Nám. Svobody 6,
Ukrajina, E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

 

 

-6-
VLIV VALEOLOGICKÉ VÝCHOVY NA UTVÁŘENÍ DUCHOVNÍHO ZDRAVÍ

 

 


 

 

H

HAVELKOVÁ MARIE  
Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 494 257, E-mail: havelkova@ped.muni.cz

    -28-
POSTOJE A NÁZORY ŽÁKŮ 3 VYBRANÝCH ŠKOL V JIHOMORAVSKÉM KRAJI K PROBLEMATICE PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

 

 

-29-
SONDA DO SEGMENTU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM ZAMĚŘENÁ NA ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ

 

 


 

 

HOLUBOVÁ DRAHOMÍRA  
RNDr. Mgr. Drahomíra HOLUBOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky
Poříčí 7, Brno 603 00, Česká republika, E-mail: drahol@mail.muni.cz

 

 

-36-
VODA JAKO NEZBYTNÁ PODMÍNKA ŽIVOTA

 

 


    HORKÁ HANA 
Doc. PaedDr. Hana HORKÁ CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR, E-mail: horka@ped.muni.cz, tel.: 00 420 549 494 496
    -26-
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO ZDRAVÍ V KONTEXTU PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   
    HROMÁDKA ZDENĚK 
Mgr. Zdeněk HROMÁDKA Ph.D.

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR, E-mail: 13549@ped.muni.cz, tel. 00420776097879
    -26-
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO ZDRAVÍ V KONTEXTU PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   

 

 

J

JEFIMENKO VERONIKA
Mrs. Veronika EFIMENKO
Vitus Bering Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatsky, 
Pogranichnaya St. 4A, Russia. E-mail: veronikaee@mail.ru

 

 

-18-
OCHRANA SOCIÁLNÍHO ZDRAVÍ STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. ZKUŠENOSTI RUSKÝCH ŠKOL

 

 


 

 

JIŘINCOVÁ BOŽENA 
PhDr. Božena JIŘINCOVÁ
KPS FPE Západočeská univerzita v Plzni, Oddělení výchovy ke zdraví a osobnostně-sociálního rozvoje
Plzeň, ČR, E-mail: bjirinco@kps.zcu.cz

 

 

-19- 
SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ Z POHLEDU STUDENTŮ UČITELSKÝCH OBORŮ

 

 


    JOKSIČ ŠÖMEN  AGNES  
Agnes ŠÖMEN JOKSIĆ
Pedagogická fakulta v Koperu, Univerzita v Primorsku, Cankarjeva 5
Institut veřejného zdraví, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper, Slovenia
    -31-
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI OCHRANY PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
   

 

 

K

KACHLÍK PETR  
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 4886, E-mail: kachlik@ped.muni.cz

 

 

-27-
SONDA DO VYSOKOŠKOLSKÉ DROGOVÉ SCÉNY VE SLOVINSKU A JEJÍ SROVNÁNÍ SE SITUACÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

 

-28-
POSTOJE A NÁZORY ŽÁKŮ 3 VYBRANÝCH ŠKOL V JIHOMORAVSKÉM KRAJI K PROBLEMATICE PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

    -29-
SONDA DO SEGMENTU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM ZAMĚŘENÁ NA ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ
    -37-
ROLE PSA (NEJEN) V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ

 

 


 

 

KAPLANOVÁ KATEŘINA 
Kateřina KAPLANOVÁ
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR, E-mail: gabriela.slaninova@uhk.cz

 

 


 

 

KLECH RADEK  
Radek KLECH
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR, tel. 00420549491111, fax 00420549491620

 

 

-27-
SONDA DO VYSOKOŠKOLSKÉ DROGOVÉ SCÉNY VE SLOVINSKU A JEJÍ SROVNÁNÍ SE SITUACÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

 


 

 

KOLBANOV V. VLADIMIR  
Prof. Vladimir V. KOLBANOV
Pavlovova lékařská univerzita, St. Petersburg, Rusko

 

 

-3- 
RUSKÉ MODELY ŠKOL ZDRAVÍ

 

 


 

 

KONOVALOVA OLENA  
Doc. Olena KONOVALOVA
Národní univerzita V. N. Karazina v Kharkově, 61007, Kharkov, Nám. svobody, 6,
Ukrajina, E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

 

 

-23- 
UTVÁŘENÍ ZDRAVÍ DĚTÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZAŘÍZENÍ PRO MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

 


 

 

KOVALEVA VIKTOROVNA JELENA  
ass. prof. Jelena Viktorovna KOVALEVA
Kamchatka State University of Vitusn Bering, 683032, Petropavlovsk-Kamchatskiy
Pogranichnaya street, 4, Rusko, E-mail: eevkov@mail.ru

 

 

-2-
AKTUÁLNÍ KONCEPCE OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V KONTEXTU HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ A PEDAGOGIKY

 

 


    KRAJHANZL JAN 
Mgr. Jan KRAJHANZL
Editor Českého portálu ekopsychologie, E-mail: jan.krajhanzl@seznam.cz
    -25-
ENVIRONMENTÁLNÍ A PROENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ
   
    KREJČÍ MILADA 
Doc. PaedDr. Milada KREJČÍ, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, ČR, 
E-mail: krejci@pf.jeu.cz
    -7-
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A STRATEGIE VÝUKY DUŠEVNÍ HYGIENY VE ŠKOLE
   
    L

LIMIŃANA-GRAS ROSA MARÍA 
Rosa María LIMIŃANA-GRAS, Universidad de Murcia, Španělsko

    -22- 
JE KREATIVITA PROMĚNNOU HODNOTOU MODULUJÍCÍ VZTAH MEZI ZDRAVÍM A POHLAVÍM ČLOVĚKA?
   

 

 

M

MAŇÁK JOSEF
Prof. PhDr. Josef MAŇÁK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
E-mail: manak@ped.muni.cz

 

 

-1-
IMPLEMENTACE VÝCHOVY KE ZDRAVÍ DO PRAXE ŠKOL

 

 


 

 

N

NEJASKINA JULIA
Dr. Julia J. NEJASKINA
Vitus Bering Kamchatka State University, Pogranichnaya str. 4, Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusko, E-mail: neyaskinaju@yandex.ru

 

 

-20-
RODINNÉ VZTAHY: INDIVIDUÁLNÍ IDENTIFIKACE

 

 


 

 

O

OAKLANDOVÁ GABRIELA
Mgr. Gabriela OAKLANDOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 9, 603 00, Brno, ČR
E-mail: gabriela.oaklandova@gmail.com

 

 

-24-
UMĚLÁ A PŘIROZENÁ INFORMACE A ZDRAVÝ VNITŘNÍ ŽIVOT ČLOVĚKA ANEB SOUČASNÁ KRIZE VNÍMÁNÍ

 

 


 

 

P

PISKÁČKOVÁ ZLATA
Mgr. Zlata PISKÁČKOVÁ
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav preventivního lékařství
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, ČR, E-mail: zlata.p@seznam.cz

 

 

-35-
VZTAH MEZI DÉLKOU SPÁNKU A TĚLESNOU HMOTNOSTÍ U DOSPĚLÝCH

 

 


 

 

POUČOVÁ MARCELA
Mgr. Marcela POUČOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno
ČR, E-mail: poucova@ped.muni.cz

 

 

-11-
FRANCOUZSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MGEN A JEJÍ PROGRAM ZDRAVOTNÍ PREVENCE PRO UČITELE A ŽÁKY

 

 


 

 

PLAZAR JANJA
Janja PLAZAR
Pedagogická fakulta v Koperu, Univerzita v Primorsku, Cankarjeva 5, 6000 Koper, PdF UPr Koper, Slovinsko

 

 

-31-
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI OCHRANY PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

 

 


 

 

PROUZOVÁ NIKOLA
Nikola PROUZOVÁ
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR, E-mail: gabriela.slaninova@uhk.cz

 

 


 

 

R

RYZHKOVA YLIAYA
Yliaya RYZHKOVA
Belgorodská státní univerzita, st. Pobeda 85, Belgorod, Rusko, 
E-mail: ryzhkova@bsu.edu.ru

 

 

-17-
CHARAKTERISTIKA DISADAPTIVNÍCH PODMÍNEK VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ A MOŽNOSTI JEJICH KOREKCE

 

 


 

 

Ř

ŘEHULKA EVŽEN
doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
E-mail: rehulka@ped.muni.cz

 

 

-0- 
ÚVOD

    -16- 
VYUŽITÍ COPINGOVÝCH STRATEGIÍ S NÁPLNÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT PŘI ODBOURÁVÁNÍ STRESU VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

 

 


 

 

S

SEEBAUER RENATE
Doz. Dr. hab. et Mag. Renate SEEBAUER, Prof. PH
Pädagogische Hochschule Wien, Grenzackerstraße 18 – A-1100, Vídeň
E-mail: renate.seebauer@utanet.at

 

 

-5- 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V RAKOUSKÝCH ŠKOLÁCH - ZAČLENĚNÍ DO UČEBNÍCH PLÁNŮ A SOUČASNÝCH INICIATIV

 

 


 

 

SANCHEZ-LOPEZ MARIA DEL PILAR
profesor, PsyD. Maria del Pilar SÁNCHEZ-LÓPEZ
Universidad Complutense de Madrid, Department of Psychology, Research Group on Personality Styles, Campus de Somosaguas, Buzon 255, Spain
E-mail: mpsanche@psi.ucm.es

 

 

-21- 
ZDRAVÍ A GENDER

    -22- 
JE KREATIVITA PROMĚNNOU HODNOTOU MODULUJÍCÍ VZTAH MEZI ZDRAVÍM A POHLAVÍM ČLOVĚKA?

 

 


 

 

SLADEK ANNA
Dr. Anna SLADEK
Zakład Pedagogiki Zdrowia, Katedra Pedagogiki, Akademia Medyczna, im. Piastów Śląskich
ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, Poland, E-mail: annasladek@wp.pl

 

 

-14- 
DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ŽIVOT JAKO INDIVIDUÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ ZDROJE ZDRAVÍ

 

 


 

 

SLANINOVÁ GABRIELA
Mgr. Gabriela SLANINOVÁ
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR, E-mail: gabriela.slaninova@uhk.cz

 

 

-34-
VÝŽIVOVÝ STAV A STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI STUDENTŮ STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

 

 


 

 

STAFEEVA JULIA
assistant professor Julia V. STAFEEVA
Kamchatka State University Vitus Bering, Pogranichnaya street, 4, 683032, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Rusko, E-mail: yula_73@mail.ru

 

 

-10-
ADAPTACE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PODMÍNKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ. ZKUŠENOSTI RUSKÝCH SOCIÁLNÍCH PEDAGOGŮ

 

 


 

 

SVOBODA MICHAL
Mgr. et Mgr. Michal SVOBODA, Ph.D.
KPS FPE ZČU, Oddělení výchovy ke zdraví a osobnostně-sociálního rozvoje, Plzeň, ČR E-mail: msvoboda@kps.zcu.cz

 

 

-19- 
SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ Z POHLEDU STUDENTŮ UČITELSKÝCH OBORŮ

 

 


    SYSLOVÁ ZORA 
Mgr. Zora SYSLOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno ČR, 
E-mail: syslova@ped.muni.cz
    -9- 
PODPORA ZDRAVÍ V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
   
    Š

ŠACHNĚNKO VJAČESLAV
Vjačeslav I. Šachněnko
Národní univerzita V. N. Karazina v Kharkově, 61007 Kharkov, Nám. Svobody 6,
Ukrajina

    -4-
SOVĚTSKÉ OBDOBÍ VÝVOJE TEORIE A PRAXE V OBLASTI FORMOVÁNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
   

 

 

ŠKVARČ SMILJANA
Smiljana ŠKVARČ
University of Primorska, Faculty of Education Koper
Cankarjeva 5, 6000 Koper, PdF UPr Koper, Slovinsko

 

 

-31-
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI OCHRANY PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

 

 


    ŠMAJS JOSEF
prof. PhDr. Ing. Josef ŠMAJS, CSc.
Masarykova univerzita, Filosofi cká fakulta, Katedra fi losofi e, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
ČR, E-mail: smajs@mail.muni.cz, smajs@econ.muni.cz
    -8-
DVĚ POZNÁMKY KE VZTAHU VZDĚLÁNÍ A ZDRAVÍ
   
   

T

TALIÁNOVÁ MAGDA
PhDr. Magda TALIÁNOVÁ, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, 530 10 Pardubice, ČR
E-mail: magda.talianova@upce.cz

    -34-
NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY HABITS OF HIGH SCHOOL AND COLLEGE STUDENTS
   
    URBANOVSKÁ EVA
PhDr. Dr. Eva URBANOVSKÁ
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie a patopsychologie
Zižkovo nám. 5, 772 41 Olomouc, E-mail: urbanove@pdfnw.upol.cz, evaurb@volny.cz
tel: 00420 585 635 212
    -15-
PERCEPCE ŠKOLNÍCH STRESOGENNÍCH SITUACÍ ADOLESCENTY
   
    V

VODINČAR JEKATĚRINA
Jekatěrina VODNIČAR

Vitus Bering Kamchatka State University, Pogranichnaya str. 4, 
Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusko
E-mail: chatenoire@yandex.ru

    -32-
PROPOJENOST OSOBNÍ PSYCHICKÉ POHODY A SUVERENITA PSYCHICKÉHO OSOBNÍHO PROSTORU