ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
SOUVISLOSTI A INSPIRACE


TEXT PUBLIKACE
 
 

Vědecká redakční rada

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci výzkumného záměru „Škola zdraví pro 21.století“ (MSM 216212421).


Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR


Prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR


Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.

Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno, ČR


Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno, ČR


Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR


Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno, ČR


Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého, Olomouc, ČR


Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno, ČR


recenzenti:

prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
Trnavská univerzita, Trnava, SR


prof. PhDr. Jozef Kuric, DrSc.
Univerzita Konštantína filozofa, Nitra, SR


prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR


© 2010 Masarykova univerzita
© 2010 Evžen Řehulka (ed.)
© 2010 MSD


ISBN 978-80-210-5259-8 (Masarykova univerzita. Brno)
ISBN 978-80-7392-7392-3 (MSD. Brno)

 
SEZNAM AUTORŮ

SOFTWARE