ŠKOLA A ZDRAVÍ
PRO 21. STOLETÍ

Problematika dopravní výchovy na ZŠ a SŠ v etapě řešení 2009

                   
TEXT PUBLIKACE
 
 

Publikace byla vydána v rámci výzkumného záměru
MSM00216224721 „Škola a zdraví 21“.


Vědecká redakční rada

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci výzkumného záměru „Škola a zdraví pro 21.století“.


Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZ


Prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, CZ


Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno, CZ


Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, CZ


Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK


Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, CZ


Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, CZ


Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, CZ


recenzenti:

Ing. Václav Špička
Autoklub ČR, Praha


Doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno


© Masarykova univerzita, 2009
© Mojmír Stojan et al., 2009
© MSD, 2009ISBN 978-80-210-5108-9 (Masarykova univerzita, Brno)
ISBN 978-80-7992-119-4(MSD, Brno)

 
SEZNAM AUTORŮ

SOFTWARE