SEZNAM AUTORŮ

 

KONTAKTY

       
A B C D E F G H CH I J K L  
M N O  S Š  T U  V  W X Z  
 Seznam autorů v pdf zde  
  TEXT PUBLIKACE

SOFTWARE

 

F

FLEKAL MARTIN

Mgr. Martin Flekal
Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany
Hybešova 3, 664 12 Oslavany
E-mail: skolniklub@volny.cz

-12- 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ v JIHOMORAVSKÉM KRAJI


H

HEINRICHOVÁ JITKA

Jitka Heinrichová
HBH Projekt, spol. s r. o.
Projektová kancelář pro dopravní
a inženýrské stavby,
ateliér dopravního inženýrství
Hrnčířská 3, 602 00 Brno
E-mail: j.heinrichova@hbh.cz

-5- 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA - AKTIVNÍ PREVENCE


CH

CHVÍLÍČEK PETR

Bc. Petr Chvílíček
Integrovaná střední škola automobilní v Brně
Křižíkova 15, 612 00 Brno
e-mail: chvilicek@issabrno.cz

-6- 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ


M

MATĚJKA MICHAL

Ing. Michal Matějka
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,Brno
Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství
Oblast výchovy a vzdělávání v dopravě
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
e-mail: iva.provalilova@cdv.cz

-5- 
VÝVOJ DOPRAVNÍ VÝCHOVY


O

OURODA KAREL

Karel Ouroda, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU,
Poříčí 7/9, Brno, 603 00,
E-mail: ourodaK@seznam.cz

-4- 
NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE DOPRAVNÍ VÝCHOVY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ


P

PECINA PAVEL

Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta MU
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 60300 Brno
E-mail: ppecina@ped.muni.cz

-2-
TÉMA "DĚTI A SILNIČNÍ PROVOZ" VE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 1. STUPNĚ ZŠ


PECHÁNEK VLADIMÍR


PhDr. Vladimír Pechánek
Základní škola Chrlice u Brna
E-mail:
pechanek.vladimir@seznam.cz

-3-
DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE STUDIU UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ


PIVOŇKA RADOMÍR

Radomír Pivoňka
Městská policie Brno
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
E-mail: radomir.pivonka@mpb.cz

-11-
DOPRAVNÍ PEDAGOGIKA NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH


PROVALILOVÁ IVA

Mgr. Iva Provalilová
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,Brno
Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství
Oblast výchovy a vzdělávání v dopravě
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
E-mail: iva.provalilova@cdv.cz

-8-
VÝVOJ DOPRAVNÍ VÝCHOVY


R

RATHÚSKÁ PAVLA

Pavla Rathúská
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7/9, 603 00 Brno
E-mail: 135931@mail.muni.cz

-9-
DOPRAVNÍ VÝCHOVA V PŘEDMĚTU MATEMATIKA NA 1. STUPNI ZŠ


S

STOJAN MOJMÍR

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno, ČR
Tel.: 549 496 943
E-mail: stojan@jumbo.ped.muni.cz

-1-
PREVENCE ÚČASTI DĚTÍ NA DOPRAVNÍCH NEHODÁCH V ZRCADLE ROZSAHU A FOREM DOPRAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

-2-
TÉMA "DĚTI A SILNIČNÍ PROVOZ" VE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 1. STUPNĚ ZŠ


STRNADOVÁ ZUZANA

Mgr. Zuzana Strnadová
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,Brno
Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství
Oblast výchovy a vzdělávání v dopravě
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
E-mail: iva.provalilova@cdv.cz

-8-
VÝVOJ DOPRAVNÍ VÝCHOVY


Š

ŠEDÁ EVA

Mgr. Eva Šedá
Privátní psychologická poradna ALLAGI
Bayerova 24, 602 00 Brno
E-mail: eva.seda@allagi.cz

-7-
VÝUKA DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE V RÁMCI STUDIA PRO PRACOVNÍKY V DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ A STÁTNÍ SPRÁVĚ PRO DOPRAVU


ŠTOURAČOVÁ LENKA

Lenka Štouračová
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7/9, 603 00 Brno
E-mail: 252162@mail.muni.cz

-10-
ZAČLENĚNÍ DOPRAVNÍ VÝCHOVY DO UČEBNÍCH OSNOV VYBRANÝCH UČEBNÍCH OBORŮ NA SOU