ŠKOLA A ZDRAVÍ
PRO 21. STOLETÍ

OBECNÉ OTÁZKY
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

TEXT PUBLIKACE
 
 

Publikace byla vydána v rámci výzkumného záměru
MSM 216212421, „Škola a zdraví 21“.


Vědecká redakční rada

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masaryovy univerzity v rámci výzkumného záměru
„Škola zdraví pro 21.století“.


Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZ


Prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, CZ


Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno, CZ


Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno, CZ


Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK


Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno, CZ


Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého, Olomouc, CZ


Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno, CZ


recenzenti:

Univ.-Doz. Dr. Pehofer Johann
Die Pädagogische Hochschule Burgenland, AT


Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita


© Masarykova univerzita, 2009
© Evžen Řehulka et al., 2009
© MSD, 2009ISBN 978-80-210-4929-1 (Masarykova univerzita. Brno)
ISBN 978-80-7392-105-7 (MSD. Brno)

 
SEZNAM AUTORŮ

SOFTWARE