Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Výzkumný záměr Pedagogické fakulty MASArykovy univerzity Brno

ŠKOLA A ZDRAVÍ
PRO 21. STOLETÍ

 

 

SOUČASNÝ DISKURS 
ZKOUMÁNÍ ŠKOLY A ZDRAVÍ


SEZNAM AUTORŮ - KONTAKTY


Č  D  F  G  H  CH  I  J  K  M 
 N 
P  R  Ř  Š  T  U  V  W  X  Y  Z


B

* BLAHUTKOVÁ MARIE

Kontakt:

Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií
Katedra kinantropologie , Sladkého 13, 617 00 Brno
Tel.: 549 49 8633, E-mail: blahutkova@fsps.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 16 -

ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODA: NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSTUPY A METODY POSUZOVÁNÍ


Č

* ČAPKA FRANTIŠEK

Kontakt:

Doc. PhDr. František ČAPKA, CSc.
Masarykova univerzita - Katedra historie, Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 7266, E-mail:
capka@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 8 -

K OBRAZU ZDRAVÍ ŽÁKŮ A HYGIENICKÉHO STAVU NA ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY


D

* DAN JIŘÍ

Kontakt:

Doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.
Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie, Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 3651, E-mail: dan@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 16 -

ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODA: NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSTUPY A METODY POSUZOVÁNÍ


F

* FIALOVÁ DANA

Kontakt:

PaedDr. Dana FIALOVÁ, Ph.D.
Universita Hradec Králové - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 777 626 481, E-mail:
dana.fialova@uhk.cz

Příspěvek č.:

- 6 -

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ


G

* GLUCHMANOVÁ MARTA

Kontakt:

Mgr. Marta GLUCHMANOVÁ
TU FVT Prešov, Katedra humanitných vied
Bayerova 1, 080 01 Prešov
tel. +421 51 7722605, E-mail:
gluchmanova.marta@fvt.sk

Příspěvek č.:

- 14 -

DÔLEŽITOSŤ UČITEĽSKEJ ETIKY V PROGRAMOCH ŠTÚDIA UČITEĽSTVA


H

* HOLČÍK JAN

Kontakt:

prof. MUDr. Jan HOLČÍK, DrSc.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
Komenského nám. 2, 662 43 Brno
Tel.: 549 49 4007, E-mail:
jholcik@med muni cz

Příspěvek č.:

- 2 -

ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EVROPSKÁ STRATEGIE


* HOLÝ LUBOŠ

Kontakt:

Mgr. Luboš HOLÝ, Ph.D.
Gymnázium, Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno
Tel. : 736 106 002, E-mail:
lubosholy@email.cz

Příspěvek č.:

- 19 -

STIGMA DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ A ŠKOLA


K

* KERNOVÁ VĚRA

Kontakt:

MUDr. Věra KERNOVÁ
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
E-mail:
kernova@szu.cz

Příspěvek č.:

- 1 -

PREVENTIVNÍ PROGRAMY K OZDRAVĚNÍ DĚTSKÉ POPULACE


* KOHOUTEK RUDOLF

Kontakt:

Prof. PhDr. Rudolf KOHOUTEK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6671, E-mail:
kohoutek@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 7 -

ZDRAVÁ ŠKOLA ZORNÝM ÚHLEM STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU

- 11 -

MENTÁLNÍ REPREZENTACE DUŠEVNÍ HYGIENY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OČIMA STUDENTŮ UČITELSTVÍ


* KRÁLÍK OLDŘICH

Kontakt:

Ing. Oldřich KRÁLÍK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6552, E-mail:
kralik@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 22 -

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR


M

* MAŇÁK JOSEF

Kontakt:

Prof. PhDr. Josef MAŇÁK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Centrum pedagogického výzkumu
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5490, E-mail:
manak@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 3 -

PÉČE O ZDRAVÍ VSTUPUJE DO KURIKULA


* MARÁDOVÁ EVA

Kontakt:

PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
tel.: 00420 221 900 186, E.mail:
eva.maradova@pedf.cuni.cz

Příspěvek č.:

- 4 -

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA CESTĚ OD RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU K REALIZACI VE ŠKOLNÍ PRAXI


* MAREČKOVÁ MARIE

Kontakt:

Prof. PhDr. Marie MAREČKOVÁ, DrSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5447, E-mail:
mareckova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 10 -

ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ. ŠKOLA A PROMĚNY HYGIENICKÉHO STEREOTYPU V NOVOVĚKÉ SPOLEČNOSTI


* MELICHÁRKOVÁ KATEŘINA

Kontakt:

Mgr. Kateřina MELICHÁRKOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie 
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6671, E-mail:
kohoutek@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 11 -

MENTÁLNÍ REPREZENTACE DUŠEVNÍ HYGIENY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OČIMA STUDENTŮ UČITELSTVÍ


* MUŽÍKOVÁ LEONA

Kontakt:

PhDr. Leona MUŽÍKOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
tel.: 549 49 5737, E-mail:
muzikova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 5 -

ANALÝZA KURIKULA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ JAKO VÝCHODISKO PRO TVORBU ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ


N

* NAVRÁTIL VLADISLAV

Kontakt:

Prof. RNDr. Vladislav NAVRÁTIL, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky 
Poříčí 7, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5753, E-mail:
navratil@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 21 -

ROZVOJ NANOTECHNOLOGIÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ


P

* PALÁT MILAN

Kontakt:

Prof. Ing. Milan PALÁT, CSc.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 1, 61300 Brno
Tel.: +420 545 132 412, E-mail:
palat@mendelu.cz

Příspěvek č.:

- 22 -

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR


* PEHOFER JOHANN

Kontakt:

Doc. Dr. habil. Johann A. PEHOFER, Dipl.-Päd.
neuvedeno

Příspěvek č.:

- 20 -

ZDRAVÍ A VÝUKA NA PŘÍKLADU RAKOUSKÝCH ŠKOL


* PROKOPOVÁ ALICE

Kontakt:

PhDr. et RNDr. Alice PROKOPOVÁ, PhD.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
tel. 549 496397, E-mail:
prokopova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 15 -

PROSOCIÁLNOST V KONTEXTU PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE


R

* RYBÁŘ RADOVAN

Kontakt:

PhDr. Radovan RYBÁŘ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 
Katedra občanské výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6552, E-mail:
rybar@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 12 -

FILOZOFIE JAKO TERAPIE A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA


* RUISEL IMRICH

Kontakt:

prof. PhDr. Imrich RUISEL, CSc.
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie
Dúbravská cesta, 813 64 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02 / 54775625, fax: 02 / 54775584

E-mail:
expsrui@savba.sk

Příspěvek č.:

- 17 -

PRAKTICKÁ MÚDROSŤ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE


Ř

* ŘEHULKA EVŽEN

Kontakt:

Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie 
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6671, E-mail:
rehulka@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 0 -

ÚVOD


* ŘEHULKOVÁ JANA

Kontakt:

Mgr. Jana ŘEHULKOVÁ
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny
Joštova 10, 602 00 Brno
Tel.: 549 49 7051, E-mail:
jana.rehulkova@fss.muni.cz

Příspěvek č.:

- 18 -

VOLNÝ ČAS A SALESIÁNSKÁ PEDAGOGIKA


Š

* ŠIBOR JIŘÍ

Kontakt:

Mgr. Jiří ŠIBOR, PhD.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chemie
Poříčí 7, 603 00 Brno
tel.: 549 49 7725, E-mail:
sibor@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 19 -

STIGMA DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ A ŠKOLA


* ŠOLCOVÁ IVA

Kontakt:

PhDr. Iva ŠOLCOVÁ, Ph.D.
Akademie věd ČR, Psychologický ústav 
Politických vězňů 7, 110 21 Praha
Tel.: 224 005 232, E-mail:
solcova@praha.psu.cas.cz

Příspěvek č.:

- 13 -

ZDRAVÍ Z POHLEDU FILOSOFIE H.-G. GADAMERA


V

* VACULÍK JAROSLAV

Kontakt:

Prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 7470, E-mail:
vaculik@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 9 -

ŠKOLNÍ HYGIENA PŘED STO LETY

- 8 -

K OBRAZU ZDRAVÍ ŽÁKŮ A HYGIENICKÉHO STAVU NA ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY


© 2008
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768,
Internet Explorer

   

text publikace TEXT PUBLIKACE

  text publikace SEZNAM AUTORŮ

  software SOFTWARE