english / anglicky

Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

czech / česky

 

CONTENPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION

SOUČASNÝ DISKURS 
ZKOUMÁNÍ ŠKOLY A ZDRAVÍ