Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Výzkumný záměr 
Pedagogické fakulty 
MASArykovy univerzity Brno

ŠKOLA A ZDRAVÍ
PRO 21. STOLETÍ

 

 

PRAXE SOUČASNÉ ŠKOLY
A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ


SEZNAM AUTORŮ - KONTAKTY


B  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  
O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  V  W  X  Y  Z  Ž 


B

* BAJD BARBARA

Kontakt:

Prof. dr. Barbara BAJD
University of Ljubljana, Faculty of Education
Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
Tel.:+386 1 589 23 12, E-mail: barbara.bajd@guest.arnes.si

Příspěvek č.:

- 1 -

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY LUBLAŇ (SLOVINSKO) A PEDAGOGICKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ (ČR) O KARDIOVASKULÁRNÍM SYSTÉMU


Č

* ČECH TOMÁŠ

Kontakt:

PhDr. Tomáš ČECH, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra sociální pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 3645
E-mail: cech@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 15 -

PODMÍNKY PRO PRIMÁRNÍ DROGOVOU PREVENCI V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


G

* GUBRICOVÁ JANETTE

Kontakt:

PaedDr. Janette GUBRICOVÁ, PhD.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Priemyselná 4, 91701 Trnava, Slovenská republika
E-mail: jgubrico@truni.sk

Příspěvek č.:

- 8 -

PODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY DETÍ
PREDŠKOLSKÉHO VEKU


H

* HAVELKOVÁ MARIE

Kontakt:

Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 494 257, E-mail: havelkova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 16 -

DROGOVÁ SCÉNA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ BRNO PO 10 LETECH

- 6 -

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A VÝUKA GENETIKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


* HRUBÁ DRAHOSLAVA

Kontakt:

Prof. MUDr. Drahoslava HRUBÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno
Tel.: 549 49 4068, E-mail: hruba@med.muni.cz

Příspěvek č.:

- 19 -

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU PRENATÁLNĚ EXPONOVANÝCH KOUŘENÍ

- 20 -

SYSTÉM DIFERENCOVANÉHO PŘÍSTUPU V ÚČASTI ŠKOLY NA PRIMÁRNÍ PREVENCI KOUŘENÍ A PODOBNÉHO RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

- 21 -

VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE PROGRAMU „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ PO DVOU LETECH


K

* KACHLÍK PETR

Kontakt:

MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4886, E-mail: kachlik@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 16 -

DROGOVÁ SCÉNA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ BRNO PO 10 LETECH

- 6 -

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A VÝUKA GENETIKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


* KONUPČÍK PAVEL

Kontakt:

PaedDr. Pavel KONUPČÍK
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 3328, E-mail: konupcik@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 12 -

PRAKTICKÉ POMŮCKY PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU


L

* LIBA JOZEF

Kontakt:

Prof. PaedDr. Jozef LIBA, PhD.
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika
E-mail: libajo@unipo.sk

Příspěvek č.:

- 14 -

ŠKOLA V PREVENCII 
SOCIÁLNO - PATOLOGICKÝCH JAVOV U ŽIAKOV
ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO A VÝCHOVNE MENEJ PODNETNÉHO PROSTREDIA


* LENGYELOVÁ LIBUŠA

Kontakt:

RNDr. Libuša LENGYELOVÁ
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
Katedra botaniky a genetiky
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika
E-mail: llengyelova@ukf.sk

Příspěvek č.:

- 18 -

MLÁDEŽ A DROGY


M

* MARÁDOVÁ EVA

Kontakt:

PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
tel.: 00420 221 900 186, E.mail:
eva.maradova@pedf.cuni.cz

Příspěvek č.:

- 17 -

PROBLÉM STIGMATIZACE PIERCINGOVÉ SUBKULTURY JAKO SUBKULTURY
DROGOVÉ JEHO ODRAZ VE VÝCHOVĚ ADOLESCENTŮ


* MATYÁŠEK JIŘÍ

Kontakt:

Doc. RNDr. Jiří MATYÁŠEK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5532, E-mail: matyasek@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 1 -

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY LUBLAŇ (SLOVINSKO) A PEDAGOGICKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ (ČR) O KARDIOVASKULÁRNÍM SYSTÉMU


* MUŽÍK VLADISLAV

Kontakt:

Doc. PaedDr. Vladislav MUŽÍK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5702, E-mail: muzik@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 7 -

VZTAH MEZI PROJEKTOVOU A REALIZAČNÍ FORMOU KURIKULA V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE


O

* ONDREJKOVÁ ALEXANDRA

Kontakt:

PhDr. Alexandra ONDREJKOVÁ
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Priemyselná 4, 91701 Trnava, Slovenská republika
E-mail: ondrejka1@chello.sk

Příspěvek č.:

- 8 -

PODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY DETÍ
PREDŠKOLSKÉHO VEKU


P

* PAVELKOVÁ JAROSLAVA

Kontakt:

RNDr. Jaroslava PAVELKOVÁ, CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Viničná 7, 128 44 Praha 2
E-mail: jaryk@post.cz

Příspěvek č.:

- 4 -

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA EDUKAČNÉHO CD V TEMATICKOM CELKU „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“


* PECINA PAVEL

Kontakt:

Mgr. Pavel PECINA, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6212, E-mail: pecina@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 13 -

STRUKTUROVANÝ SYSTÉM PŘÍPRAVY UČITELŮ PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH 1., 2. A 3. STUPNĚ


* POLEDŇOVÁ IVANA

Kontakt:

PhDr. Ivana POLEDŇOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Katedra psychologie
Joštova 10, 602 00 Brno
Tel.: 549 49 5621, E-mail: polednov@fss.muni.cz

Příspěvek č.:

- 3 -

ADEKVÁTNÍ MOTIVACE K UČENÍ – PŘEDPOKLAD ROZVOJE ZDRAVÉ OSOBNOSTI ŽÁKŮ


Ř

* ŘEHULKA EVŽEN

Kontakt:

Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie 
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6671, E-mail:
rehulka@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 0 -

ÚVOD


S

* SANDANUSOVÁ ANNA

Kontakt:

PaedDr. Anna SANDANUSOVÁ
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
Katedra zoológie a antropológie
Nábrežie Mládeže 91, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Tel.: +421-904610678, E-mail : asandanu@ukf.sk

Příspěvek č.:

- 4 -

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA EDUKAČNÉHO CD V TEMATICKOM CELKU „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“


* SCHLARMANNOVÁ JANKA

Kontakt:

PaedDr. Janka SCHLARMANNOVÁ, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
Katedra zoológie a antropológie
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika
Tel.: 00421-907670199, E-mail: jschlarmannova@ukf.sk

Příspěvek č.:

- 18 -

MLÁDEŽ A DROGY


* SIEGLOVÁ NADĚŽDA

Kontakt:

Doc. PhDr. Naděžda SIEGLOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra české literatury
Poříčí 7, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6790, E-mail: sieglova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 22 -

DĚTI – DROGY – LITERATURA


* SLÁDEK PETR

Kontakt:

Doc. Petr SLÁDEK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky
Poříčí 7/9, 60300 Brno
Tel.: 549 49 6841, E-mail: sladek@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 5 -

PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ


* STOJAN MOJMÍR

Kontakt:

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír STOJAN, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6943, E-mail: stojan@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 11 -

PREVENCE ÚČASTI DĚTÍ NA DOPRAVNÍCH NEHODÁCH V ZRCADLE ROZSAHU A FOREM DOPRAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU, ČÁST 2

- 13 -

STRUKTUROVANÝ SYSTÉM PŘÍPRAVY UČITELŮ PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH 1., 2. A 3. STUPNĚ


* STRÁNSKÁ ZDENKA

Kontakt:

PhDr. Zdenka STRÁNSKÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Psychologický ústav
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Tel.: 549 49 6807, E-mail: stranska@phil.muni.cz

Příspěvek č.:

- 3 -

ADEKVÁTNÍ MOTIVACE K UČENÍ – PŘEDPOKLAD ROZVOJE ZDRAVÉ OSOBNOSTI ŽÁKŮ


* STRNADOVÁ ŠTĚPÁNKA

Kontakt:

Mgr. Štěpánka STRNADOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel. 549 49 1111, E-mail: strnadovas@post.cz

Příspěvek č.:

- 6 -

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A VÝUKA GENETIKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


* SVOBODOVÁ JINDŘIŠKA

Kontakt:

RNDr. Jindřiška SVOBODOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky
Poříčí 7/9, 60300 Brno
Tel.: 549 49 7096, E-mail: svobodova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 5 -

PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ


Š

* ŠIMÍČKOVÁ - ČÍŽKOVÁ JITKA

Kontakt:

Doc. PhDr. Jitka ŠIMÍČKOVÁ – ČÍŽKOVÁ
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogické a školní psychologie
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 597 092 685, E-mail: jitka.cizkova@osu.cz

Příspěvek č.:

- 2 -

TÉMA ZDRAVÍ JAKO ASPEKT KVALITY ŽIVOTA UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ


* ŠIŠÁK PETR

Kontakt:

PhDr. Petr ŠIŠÁK
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogické a školní psychologie
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 597 092 694, E-mail: petr.sisak@osu.cz

Příspěvek č.:

- 2 -

TÉMA ZDRAVÍ JAKO ASPEKT KVALITY ŽIVOTA UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ


T

* TRÁVNÍČEK MAREK

Kontakt:

Mgr. Marek TRÁVNÍČEK
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy
Poříčí 7, 603 00 Brno
Tel. 549 49 7742, E-mail: travnicek@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 9 -

TĚLESNÁ VÝCHOVA POHLEDEM UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL


V

* VAŠINA BOHUMIL

Kontakt:

PhDr. Bohumil VAŠINA
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogické a školní psychologie
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 597 092 691, E-mail: bohumil.vasina@osu.cz

Příspěvek č.:

- 2 -

TÉMA ZDRAVÍ JAKO ASPEKT KVALITY ŽIVOTA UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ


* VRBAS JAROSLAV

Kontakt:

Mgr. Jaroslav VRBAS
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy, Poříčí 7, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 7742, E-mail: vrbas@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 10 -

PRVOTNÍ MĚŘENÍ ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI A SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ


W

* WEISOVÁ ANDREA

Kontakt:

Mgr. Andrea WEISOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 1111, E-mail: 90477@mail.muni.cz

Příspěvek č.:

- 6 -

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A VÝUKA GENETIKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


Ž

* ŽÁČOK ĽUBOMÍR

Kontakt:

PaedDr. Ľubomír ŽÁČOK, PhD.
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied
Katedra techniky a technológií
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
E-mail: zacok@fpv.umb.sk

Příspěvek č.:

- 18 -

MLÁDEŽ A DROGY


* ŽALOUDÍKOVÁ IVA

Kontakt:

PhDr. Mgr. Iva ŽALOUDÍKOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6688, E-mail: zaloudikova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 21 -

VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE PROGRAMU „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ PO DVOU LETECH


* ŽIŽKA MARTIN

Kontakt:

Martin ŽIŽKA
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Tel.: 00420 221 900 186

Příspěvek č.:

- 17 -

PROBLÉM STIGMATIZACE PIERCINGOVÉ SUBKULTURY JAKO SUBKULTURY
DROGOVÉ JEHO ODRAZ VE VÝCHOVĚ ADOLESCENTŮ


© 2008
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768,
Internet Explorer

   

text publikace TEXT PUBLIKACE

  text publikace SEZNAM AUTORŮ

  software SOFTWARE