Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Výzkumný záměr 
Pedagogické fakulty 
MASArykovy univerzity Brno

ŠKOLA A ZDRAVÍ
PRO 21. STOLETÍ

 

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ


SEZNAM AUTORŮ - KONTAKTY


B  Č  D  F  G  H  CH  J  K  M  
N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  V  W  X  Y  Z  Ž


B

* BLAHUTKOVÁ MARIE

Kontakt:

Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Katedra kinantropologie
Sladkého 13, 617 00 Brno
Tel.: 549 49 8633, E-mail: blahutkova@fsps.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 13 -

ŠIKANA VE ŠKOLE


* BŘEZKOVÁ VERONIKA

Kontakt:

Mgr. Veronika BŘEZKOVÁ
Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno

Příspěvek č.:

- 21 -

RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK


* BUCK MICHAELA

Kontakt:

Prof. PhDr. Michaela BUCK, PhD.
University of Indianopolis, Intercollege, Cyprus
E-mail: buck.m@intercollege.ac.cy

Příspěvek č.:

- 2 -

VYNÁRA SA NOVÁ NEDROGOVÁ ZÁVISLOSŤ?


Č

* ČAJDOVÁ JELA

Kontakt:

RNDr. Jela ČAJDOVÁ
NRC pre mykológiu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Kuzmányho 27, 036 01 Martin, Slovenská republika

Příspěvek č.:

- 26 -

PRVÉ VÝSLEDKY ANALÝZY OCHRATOXÍNU-A V MATERSKOM MLIEKU
NA SLOVENSKU


D

* DOSTÁL AUREL

Kontakt:

Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.
Univerzita Komenského Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta
Ústav verejného zdravotníctva - oddelenie hygieny
037 53 Martin, Slovenská republika
Tel.: +421434132507, E-mail: dostal@jfmed.uniba.sk

Příspěvek č.:

- 26 -

PRVÉ VÝSLEDKY ANALÝZY OCHRATOXÍNU-A V MATERSKOM MLIEKU
NA SLOVENSKU

- 25 -

XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH OCHORENÍ V DETSKOM VEKU


* DOLEŽAL TOMÁŠ

Kontakt:

Mgr. Tomáš DOLEŽAL
Středisko volného času Lužánky
602 00 Brno
Tel.: 547 354 383, 604 919 120, E-mail: tom@luzanky.cz

Příspěvek č.:

- 24 -

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII


H

* HÁJKOVÁ HANA

Kontakt:

Mgr. Hana HÁJKOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra biologie
PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 1111, E-mail: 68815@mail.muni.cz

Příspěvek č.:

- 23 -

DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO UČITELE ZŠ


* HAVELKOVÁ MARIE

Kontakt:

Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4257, E-mail: havelkova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 23 -

DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO UČITELE ZŠ


* HOLUBOVÁ DRAHOMÍRA

Kontakt:

RNDr. Mgr. Drahomíra HOLUBOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra matematiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 1670, E-mail: drahol@mail.muni.cz

Příspěvek č.:

- 18 -

BIOPOTRAVINÁM PATŘÍ BUDOUCNOST


* HORKÁ HANA

Kontakt:

Doc. PaedDr. Hana HORKÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4496, E-mail: horka@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 3 -

PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY


* HROMÁDKA ZDEŇEK

Kontakt:

Mgr. Zdeněk HROMÁDKA
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4496

Příspěvek č.:

- 3 -

PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY


CH

* CHARVÁT MICHAL

Kontakt:

Doc. PhDr. Michal CHARVÁT, CSc.
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Katedra kinantropologie
Sladkého 13, 617 00 Brno
Tel.: 549 49 8633, E-mail: charvat@fsps.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 13 -

ŠIKANA VE ŠKOLE

F

* FROSTOVÁ JANA

Kontakt:

MgA. Jana FROSTOVÁ, PhD.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy
Poříčí 31, 639 00 Brno
Tel.: 549 49 5329, E-mail: frostova@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 7 -

PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI HLASU UČITELŮ V KONTEXTU PEDAGOGICKÉ PROFESE


G

* GAJDOŠÍKOVÁ - ZELEIOVÁ JAROSLAVA

Kontakt:

Mgr. Art. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ - ZELEIOVÁ, Ph.D.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta KPŠ
Priemyselná 4, 918 43 Trnava, Slovenská republika
E-mail: muzikoterapia@centrum.sk

Příspěvek č.:

- 8 -

MUZIKOTERAPIA A PSYCHOPROFYLAXIA


J

* JAKUŠOVÁ ĽUBICA

Kontakt:

MUDr. Ľubica JAKUŠOVÁ, Ph.D.
Univerzita Komenského Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta Martin, Klinika detí a dorastu
036 59 Martin, Slovenská republika

Příspěvek č.:

- 25 -

XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH OCHORENÍ V DETSKOM VEKU


K

* KACHLÍK PETR

Kontakt:

MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 7/9, 603 00 Brno, Tel.: 54 49 4886
E-mail: petr@med.muni.cz; kachlik@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 23 -

DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO UČITELE ZŠ

- 22 -

OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ PROJEKT TIMSIS


* KERNOVÁ VĚRA

Kontakt:

MUDr. Věra KERNOVÁ
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel.: 267 082 493, E-mail: kernova@szu.cz

Příspěvek č.:

- 27 -

INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY – INTERVENCE V PODPOŘE ZDRAVÍ


* KOMÁREK LUMÍR

Kontakt:

Prof. MUDr. Lumír KOMÁREK, CSc.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel.: 267 082 493, E-mail: komarek@szu.cz

Příspěvek č.:

- 12 -

TÝKÁ SE MĚ NÁSILÍ?


* KRÁTKÁ JANA

Kontakt:

Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
E.mail: j.m.kratka@seznam.cz

Příspěvek č.:

- 4 -

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍCH UČITELŮ A JEJICH OCEŇOVÁNÍ ŽÁKY


M

* MATEJOVIČOVÁ BARBORA

Kontakt:

RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D.
Univerzita Konštantina Filozofa,
FPV - Katedra zoológie a antropológie, Nitra
Slovenská republika
Tel.: +421 37 6408 711, E-mail: bmatejovicova@ukf.sk

Příspěvek č.:

- 19 -

SOMATICKÝ VÝVIN VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU DIEVČAT V OBDOBÍ ADOLESCENCIE


* MATĚJOVÁ HALINA

Kontakt:

MVDr. Halina MATĚJOVÁ
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Joštova 10, 603 00 Brno
Tel.: 542 126 362, E-mail: hmatej@med.muni.cz

Příspěvek č.:

- 21 -

RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK


P

* PAVELEKOVÁ IVONA

Kontakt:

Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra chémie
Priemyselná 4, Trnava, Slovenská republika
E-mail: ipavelek@truni.sk

Příspěvek č.:

- 16 -

JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ NA SLOVENSKU OBÉZNA?

- 15 -

HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU


* PAVLOVSKÁ MARIE

Kontakt:

PaedDr. Marie PAVLOVSKÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5178, E.mail: pavlovska@seznam.cz

Příspěvek č.:

- 5 -

PŘÍBĚH – MOST MEZI GENERACEMI


* PETERKOVÁ VIERA

Kontakt:

Ing.Viera PETERKOVÁ
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra biológie
Priemyselná 4, Trnava, Slovenská republika
E-mail: vpeterka@truni.sk

Příspěvek č.:

- 16 -

JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ NA SLOVENSKU OBÉZNA?

- 15 -

HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

* PORÁČOVÁ JANKA

Kontakt:

doc. MVDr. Janka PORÁČOVÁ, Ph.D.
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
ul. 17. novembra č.1, 081 16 Prešov, Slovenská republika
Tel.: +421517570309, E-mail: poracova@unipo.sk

Příspěvek č.:

- 1 -

MODERNÉ INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VZŤAHU K ZDRAVIU DETÍ A MLÁDEŽE


* POSLUŠNÁ KAMILA

Kontakt:

Mgr. Kamila POSLUŠNÁ
Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno
Tel: 777 596 192, E-mail: poslusnakamila@seznam.cz

Příspěvek č.:

- 21 -

RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK


Ř

* ŘEHULKA EVŽEN

Kontakt:

Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie 
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6671, E-mail:
rehulka@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 0 -

ÚVOD

- 6 -

PŘÍBĚHY UČITELEK: POKUS O POZNÁNÍ PROFESE


* ŘEZÁČ JAROSLAV

Kontakt:

PhDr. Jaroslav ŘEZÁČ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6688, E-mail: rezac@jumbo.ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 9 -

KATEGORIE „ZDRAVÝ VZTAH“ JAKO VÝCHODISKO KULTIVACE VZTAHŮ MEZI ŽÁKY


S

* STRACH JIŘÍ

Kontakt:

Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6960, E-mail: strach@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 11 -

EVALUACE KLIMATU TŘÍDY V SEKUNDÁRNÍM ŠKOLSTVÍ


* STŘELEC STANISLAV

Kontakt:

Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 7028, E-mail: strelec@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 4 -

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍCH UČITELŮ A JEJICH OCEŇOVÁNÍ ŽÁKY


T

* TALIÁNOVÁ MAGDA

Kontakt:

PhDr. Magda TALIÁNOVÁ
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
E-mail: magda.talianova@upce.cz

Příspěvek č.:

- 20 -

PŘÍSTUP A VĚDOMOSTI STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL K ÚSTNÍ HYGIENĚ


V

* VAĎUROVÁ ILKA

Kontakt:

Mgr. Ilka VAĎUROVÁ
Základní škola při Fakultní nemocnici
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 545 12 2640, E-mail: spzs.cernopolni@bm.orgman.cz

Příspěvek č.:

- 22 -

OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ PROJEKT TIMSIS


* VESELÁ JANA

Kontakt:

PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno

Příspěvek č.:

- 14 -

STRAVOVACÍ NÁVYKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

- 10 -

SOCIÁLNÍ KLIMA ŽÁKŮ SEDMÝCH TŘÍD


Z

* ZÁMEČNÍKOVÁ DANA

Kontakt:

PhDr. Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Tel.:549 491 664, E-mail: zamecnikova@ped.muni.cz

Příspěvek č.:

- 22 -

OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM
Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ PROJEKT TIMSIS


* ZORMANOVÁ LUCIE

Kontakt:

Mgr. Lucie ZORMANOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, Brno, 60300

Příspěvek č.:

- 17 -

GENDER A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY


© 2008
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768,
Internet Explorer

   

text publikace TEXT PUBLIKACE

  text publikace SEZNAM AUTORŮ

  software SOFTWARE