VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

(1957)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Iva.Zaloudikova

Název úkolu: Prevence hlavních zdravotních rizik na základní škole (podpora zdraví, prevence kouření, onkologická prevence).

  

Výzkumný cíl: Zaměření na zdravotní tematiku z důvodu aktuálního zdravotního problému v ČR i sjednocení požadavků se vstupem do EU, v souvislosti s doporučením WHO na jednotné přístupy v členských zemích EU ke zdraví, Národní program dlouhodobého zlepšování zdraví-Zdraví 21 a program podpory zdraví ve škole „Zdravá škola“ Dr. Havlínové převzetí evropského programu pro školy, nově vyhlášeného Národního onkologického programu a Evropského kodexu proti rakovině, aktivity Ligy proti rakovině v ČR,  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V ČR neexistuje systematická příprava dětí a mládeže k onkologické prevenci ve školách. Dosavadní řešení ve světě nejvíc prezentuje aktivity o zavedení primární prevence ve školách v USA, VB, severských zemích Finsko, aj. Ve Velké Británii je zavedeno kurikulum prevence kouření ve školách.

 

Očekávané výsledky: Vypracovat metodiku programu Normální je nekouřit pro 2. a 3. třídu ZŠ a ověřit v praxi. Vypracovat techniku monitorování znalostí, názorů, chápání, chování a postojů k onkologickým rizikům. Navrhnout metodiku pro učitele k výchově k prevenci onkologických onemocnění pro děti základní školy. Zjistit dětskou interpretaci pojmu zdraví, zdravotní rizika, rakovina a využít pro koncepci vyučování, která na ní staví (kognitivní  i afektivní stránka vyučování).

 

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program