VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

(1944)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Stanislav.Strelec

Název úkolu: Počítače a jejich vliv na ekologicko sociální model zdraví ve škole.

 

 

Výzkumný cíl: Projekt je zaměřen na výzkum komplexního působení počítačů na sociálně zdravotní klíma školy. Bude ověřovat jak působení počítače jako diagnostického prostředku pro zlepšení sociálně zdravotních charakteristik školního prostředí, tak přímý vliv na zdraví žáků při jejich didaktickém využití. Hlavními tématy výzkumu budou: Počítač jako nástroj psychologa a výchovného poradce při vytváření pozitivní otevřené atmosféry školy. Počítač a sociální zdraví žáků. Počítače a sociální a psychické zdraví učitelů. Počítače při integraci dětí se speciálními potřebami.Počítač jako pomocník učitele ve speciálních školách.

 

 

Očekávané výsledky: Návrhu výzkumu možností využití prostředků výpočetní techniky v diagnostice sociálního klimatu školním psychologem, výchovným poradcem a třídním učitelem. Vliv současného vývoje naší společnosti na celkové klíma ve škole je součástí rozsáhlého mezinárodního výzkumu „Developing Schools for Democracy in Europe“ kterého se naše pracoviště zúčastnilo jako hlavní koordinační pracoviště na MU. Účelem výzkumu bude vypracování diagnostických metod a k nim příslušejících programových prostředků pro diagnostiku klímatu školy. Cílem pak ověření praktických vlivů na ekologicko sociální situaci zdraví ve škole.

 

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program