VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

(1942)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Mojmir.Stojan

Název úkolu: Komplexní systém dopravní výchovy dětí a mládeže školního věku jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů.

 

 Výzkumný cíl: Projekt je zaměřen na zpracování komplexního systému teoretické i praktické přípravy dětí školního věku ( vč. škol mateřských) na život v koexistenci s rozvinutou dopravou 21. století. Významnou složkou prevence nejčastějších a nejzávažnějších úrazů a situací ohrožujících zdraví a životy této věkové a sociální vrstvy je dopravní výchova, jejíž současná úroveň je v ČR po stránce organizační, obsahové i metodické zcela nedostatečná. Cílem řešení dílčího úkolu je vypracování modelu komplexního a efektivního systému dopravní výchovy tak, aby byl účinnou prevencí úrazů a ochranou zdraví dětí školního věku v souvislosti s jejich aktivní i pasivní účastí v dopravě (chodec, cyklista, řidič malého motorového vozidla).

 

Očekávané výsledky: Vyhodnocení systémů dopravní výchovy v pokročilých zemích a zpracování návrhu modelu optimálního řešení problému. Deskripce specifických regionálních podmínek pro bezpečnou dopravu v ČR a aplikace obecného optimálního modelu dopravní výchovy dětí a mládeže školního věku pro situaci v ČR. Ověření funkčnosti a efektivity navrženého modelu včetně rozpracování dokumentace pro příslušné orgány státní správy ( MŠMT ČR, MD ČR, ...)

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program