VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

(1974)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Leona.Muzikova

Název úkolu:  Výchova ke zdraví na ZŠ.

 

Výzkumný cíl: Projekt je zaměřen na výzkumné ověřování implementace cílů programu Zdraví 21 do konkrétních podmínek českých škol. Zahrnuje monitoring výchozích podmínek i probíhajících změn v průběhu realizace programu Zdraví 21 i analýzu podmínek pro úspěšnou implementací cílů. Úkolem dílčího projektu je popsat a kvalitativně ovlivnit realizaci výchovy ke zdraví na základních školách. Dílčí projekt vychází z kritické analýzy aktuální koncepce výchovy ke zdraví dané vzdělávacími dokumenty, které vymezují výchovu ke zdraví buď jako samostatný vzdělávací obor (Standard základního vzdělávání, 1995, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005), anebo jako integrovanou součást oboru Rodinná výchova (vzdělávací programy Základní škola, Obecná škola, Národní škola, 2005). Porovnává deklarovanou koncepci výchovy ke zdraví s aktuální realizací na školách, monitoruje přípravu škol na implementaci cílů programu Zdraví 21 a analyzuje nezbytné podmínky pro účinnou výchovu ke zdraví na ZŠ s cílem zkvalitnit výsledný efekt.

 

Očekávané výsledky: Řešení dílčího úkolu by mělo přinést odpovědi na otázky jaké je současné zabezpečení výchovy ke zdraví na ZŠ z hlediska legitimity, personálního stavu, materiálního zabezpečení, procesu realizace, jaký je předpoklad pro budoucí zabezpečení výchovy ke zdraví na ZŠ z hlediska legitimity, personálního stavu, materiálního zabezpečení, procesu realizace, jaký je rozdíl v pojímání současného a budoucího zabezpečení výchovy ke zdraví na ZŠ z hlediska ředitelů a učitelů a jaké jsou možnosti účinné intervence do procesu výchovy ke zdraví na ZŠ.

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program