VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

(1952)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Vladislav.Muzik

Název úkolu: Model zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.

 

Výzkumný cíl: Dílčí výzkumné téma je zaměřeno na tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ. Zkoumá kauzální vztahy mezi koncepcí tělesné výchovy, individuálním pojetím vyučování a zjištěnými efekty v ukazatelích zdravotně orientované zdatnosti žáků. Cílem je vytvořit a výzkumně ověřit model zdravotně orientované tělesné výchovy zahrnující výchovu ke zdravotně orientované pohybové aktivitě. Dílčí projekt navazuje na program zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík, Krejčí, 1997, Mužík, 1999 aj.). Zaměřuje se na období mladšího školního věku, kdy se utvářejí postoje k životnímu stylu člověka. Vychází z kritické analýzy aktuální koncepce tělesné výchovy dané vzdělávacími dokumenty, které vymezují tělesnou výchovu jako součást výchovy ke zdraví, resp. ke zdravému životnímu stylu (Standard základního vzdělávání, 1995, Bílá kniha, 2001, aktualizace vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola, 2005, rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání, 2005).

 

Očekávané výsledky: Dílčí projekt by měl přinést poznatky ke zkoumání kauzálních vztahů mezi individuálním pojetím vyučování a ukazateli zdravotně orientované zdatnosti (Fitnessgram - FG), pohybovými  aktivitami (Activitygram - AG) a stavem podpůrně pohybového aparátu žáků (držení těla - DT), dále mezi jednotlivými ukazateli FG, AG a DT žáků, mezi učebními podmínkami a jednotlivými ukazateli FG, AG a DT žáků a mezi individuálním pojetím vyučování a vyučovacími/učebními podmínkami.

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... program
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program