VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

(1966)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Petr.Kachlik

Název úkolu: Rizika životního stylu učitele (s důrazem na závislosti) a jejich prevence.

  

Výzkumný cíl: V životě učitele existují různé rizikové momenty, které negativně zasahují do všech kvalit jeho zdraví. Dílčí úkol výzkumného záměru je věnován jejich identifikaci, hodnocení míry závažnosti a preventivní intervenci ve vybraném populačním vzorku. Při řešení zátěžových situací může docházet k maladaptaci a po vyčerpání přirozených způsobů zvládání stresu hrozí mj. projevy a rozvoj závislostního chování. V úkolu se zabýváme popisem situace ve zkoumaném populačním vzorku, analýzou rizikových faktorů životního stylu pedagoga s důrazem na projevy závislostního chování, návrhem vhodných preventivních opatření, jejich realizací na intervenované skupině osob a porovnání dopadu prevence oproti skupině kontrolní.

 

Očekávané výsledky: Deskripce situace ve vybraném populačním vzorku, porovnání dat plošně i v čase, preventivní aktivity a materiály, jež budou poskytnuty intervenované a později i kontrolní skupině, pozitivní ovlivnění názorů a postojů učitelů, omezení některých rizik životního stylu, lepší kontrola závislostí, náměty a výzkumný materiál pro bakalářské, diplomové, event. disertační práce, webová a CD prezentace, mezifakultní spolupráce, mezioborový přístup, úvaha o zřízení poradenského centra pro učitele s problémem závislosti, důraz na výchovu ke zdraví v pre- i postgraduální výuce, a to nejen na pedagogické fakultě.

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... program
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program