VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
(1949)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Hana.Horka

Název úkolu:  Environmentální aspekty výchovy ke zdraví

Výzkumný cíl:  Definování základních problémů a tématických okruhů  ekologické/environmentální výchovy  v kontextu výchovy ke zdraví s akcentem na proměnu kurikula pregraduální přípravy učitelů 1. st. ZŠ. Podat teoretický a empirický materiál jako příspěvek k reformě pregraduálního i postgraduálního učitelského vzdělávání. Vycházíme z názoru, že kvalita životního prostředí představuje významný aspekt zdraví a je jeho základní determinantou a regulačním mechanismem. Zdraví je indikátorem udržitelného rozvoje i jedním z jeho předpokladů. Využíváme ekologicko sociální modelu zdraví, který sleduje podmíněnost zdraví přírodním a sociálním prostředím.

 Očekávané výsledky: Vymezit strukturu environmentální kompetence učitele v návaznosti na další oblasti a podoblasti podpory zdraví na 1. st. ZŠ. Provést deskripci obrazu myšlení o environmentálních tématech u učitelů a studentů učitelství: zkoumání diskurzu v „aréně“ environmentální problematiky, tzn. způsobu komunikace v otázkách životního prostředí (jak studenti uvažují o tématech životního prostředí; co je nejvíc zajímá; jakým pojmovým aparátem disponují a jak jsou schopni jej aplikovat při úvahách o environmentálních tématech.  teoreticky objasnit relaci konceptu podpory zdraví a udržitelného rozvoje a kvality života ve vztahu k empirické části; zpracovat „ozdravný program“ s vyústěním do aktivní péče o vlastní zdraví, spolupodílet se na realizaci výchovy ke zdraví ve vysokoškolské přípravě učitelů, která umožní reflektovat všechny dimenze zdraví.

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... program
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program