Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Základy informačních technologií (MSBP_ZIT)

Mgr. Petr Vybíral (cvičící) Ing. Gabriela Štěpánová (přednášející) Mgr. Josef Moravec (cvičící)

Cíle předmětu

Hlavní cíle kurzu jsou:

 • rozumět základní odborné terminologii z oblasti informačních a komunikačních technologií;
 • umět vyhledávat informace na Internetu;
 • umět stahovat, editovat a konvertovat obrázky;
 • být schopný stahovat video z video serverů;
 • editovat video a zvuk, exportovat do různých formátů;
 • umět pracovat v textovém editoru, zvládat psaní výukového textu s dodržením zadaných formálních úprav;
 • používat automatizované postupy při tvorbě výukových textů, odkazy a záložky, správně citovat použité prameny;
 • umět vytvořit multimediální výukovou prezentaci;
 • být schopný konverze dokumentů a prezentací do formátů vhodných pro publikování na web;

Osnova

 • Využití textových editorů pro tvorbu výukových materiálů (internetový text, citace, hromadná korespondence, hyperlinky, vlastní styly, generování obsahu, zalomení stránky a titulek pod obrázkem);

 • Konverze do různých formátů (pdf, swf);

 • Práce s obrázky;

 • Práce s obrázky ve PhotoFiltre Studio (stažení, instalace, oříznutí obrázku, velikost obrázku, konverze do různých formátů);

 • Stahování videa z internetu (stažení videa z YouTube, konverze videa do MP3);

 • Přehrávání videa staženého z internetu ve FLV Player;

 • Úprava videa a zvuku (import videa, střih a vložení titulků, export filmu;

 • Stažení hudby z internetu;

 • Výukové prezentace (Microsoft Office PowerPoint 2007, vložení videa, vložení zvuku, vložení tlačítek, tvorba a vložení pozadí);

 • Komprimace (zabalení) souborů (základní komprimace/dekomprimace souborů ve Windows, ve WinRAR, v Total Commander);

E-Learning