Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Tvorba www aplikací (TE2MP_TWA)

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům funce internetu a webu; vytvořit jednoduché www stránky s využitím různých editorů; upravovat a tvořit web přímou znalostí html a css; umístit stránky na internetu; využívat vhodně grafické editory pro tvorbu www stránek;

Osnova

 • Tvorba WWW stránek (Základní pojmy při práci s WWW stránkami – http, ftp, URL, TCP/IP, www…)

 • Balík kancelářských programů. (Seznámení s dalším produktem MS FrontPage a s Macromedia Dreamweaver )

 • Editory www stránek – úvod. (Popis aplikace MS FrontPage, popis panelu nabídek a panelů nástrojů, popis okna)

 • Editory www stránek – tvorba jednoduché stránky. (Tvorba základní www stránky pomocí editoru, úprava textu, vkládání obrázků)

 • Editory www stránek – tvorba jednoduché stránky – pokračování. (Tvorba základní www stránky pomocí tagů a příkazů, úprava textu, vkládání obrázků)

 • Editory www stránek – úprava vzhledu stránky. (Pozadí stránky, barva textu, barva hypertextových odkazů, pojmenování stránky)

 • Editory www stránek – hypertextový odkaz. (Vkládání hypertextového odkazu do www stránky, lokalizace cíle hypertextu, volba cíle)

 • Editory www stránek – vkládání objektů a propojování stránek. (Vkládání OLE objektů a zvuku do www stránky, propojení více stránek do www prezentace)

 • Editory www stránek – rámce. (Tvorba www stránky pomocí rámců, propojení rámců mezi sebou, konečná úprava)

 • Umístění www prezentace na Internet. (Volba a registrace internetové adresy, FTP klient, přenos souborů pomocí FTP)

 • Problematika www prezentací. (Ceny www prezentací na Internetu, registrace domény, prostor pro prezentace…)

 • FLASH a PHP. (Základní informace o nových technologiích www prezentací)

E-Learning