Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Technologie počítačových sítí (TE2MP_TEPS)

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto předmětu bude student schopen: vysvětlit pojmy z oblasti komunikačních počítačových sítí; prakticky konfigurovat počítačovou síť; analyzovat problémy v síti a řešit je; porozumět principům přenosů v sítích a jejich zapojení;

Osnova

 • Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí (Úvod do počítačových sítí, dělení, LAN, WAN, Server, Client,…)

 • Model ISO OSI, TCP/IP (Systém komunikace v sítích TCP/IP, IP adresace, subnetting, překlad jmenných adres,…)

 • TCP/IP - protokoly (protokoly pro převod adres, www, e-mail, ftp, směrování, …)

 • HW počítačových sítí (přenosové médium, HUB, Switch, Router, principy a využití)

 • Sítě LAN - Ethernet (Typy Ethernetu, parametry, zapojení a instalace, ATM a další sítě )

 • Internet (Služby internetu, princip, směrování v internetu)

 • Bezdrátové počítačové sítě (WiFi, IR, Laser, Bluetooth, příklad zapojení a nastavení sítě)

 • Přehled síťových OS (Windows, Linux, Novell. Vlastnosti možnosti a odlišnosti systémů)

 • Konfigurace a správa LAN - Windows (Příklad propojení a nastavení sítě, sdílení zdrojů a služeb po síti, připojení k internetu)

 • Konfigurace a správa LAN - Linux (Instalace a konfigurace stanice, připojení)

 • Konfigurace a správa LAN - Windows Server (Instalace a nastavení sítě v systému Windows Server)

 • Bezpečnost počítačových sítí (Zabezpečení sítí, šifrování, firewall, …)

E-Learning