Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Technika a technické vzdělávání (TE2BP_TTV)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)

Cíle předmětu

Student si po úspěšném absolvování předmětu osvojí znalosti a dovednosti z techniky a technického vzdělávání - důležité složky lidské kultury. Student bude schopen předávat kvalifikované informace z oblasti techniky zahrnující přípravy odborných materiálů, exkurzí a besed.

Osnova

 • Od Komenského po současnost. Pohled do historie techniky a technického vzdělávání (systém školství a technické vzdělávání u nás i v zahraničí, postavení a úkoly základního vzdělávání).

 • Technika jako složka lidské kultury, odraz techniky ve společenské praxi (úloha techniky ve vývoji společnost, významné objevy a vynálezy v historii techniky).

 • Technika a její vztah k jiným oblastem lidské činnosti (kultura, filozofie, psychologie, politika, ekonomika, ekologie, architektura, umění, atd.).

 • Technika ve stavebnictví, strojírenství a zemědělství (vývoj staveb, stavební stroje, mechanismy, materiály, dopravní systémy, obráběcí stroje, technologická zařízení, nejnovější technologie, specializovaná zemědělská technika).

 • Technika, energetika a problémy životního prostředí (výroba a rozvod elektrické energie, perspektivy alternativní energie pro lidstvo, technická zařízení elektráren, technika a její vztah k životnímu prostředí).

 • Lékařská věda, zdraví, sport a rozvoj techniky (lékařské přístroje, elektronika v medicíně, technická sportovní zařízení, měření výkonů nejnovější technikou, pozitivní i negativní vliv techniky na lidský organismus).

 • Dopravní technika (historický vývoj, dopravní technika v průmyslu, dopravní technika kolem nás, budoucnost dopravy).

 • Technická muzea v České republice a v zahraničí (Praha, Brno, Vídeň, Mnichov, Paříž - technické centrum pro mládež, Amsterdam atd.).

 • Technická muzea a jejich využití v pedagogické praxi (technická muzea u nás i v zahraničí, didaktické zpracování expozic, regionální technická muzea a technické památky).

 • Technická centra pro mládež – možnost nebo utopie? (organizace, vedení centra, náplň a možnosti činnosti, vybavenost, smysl, perspektivy technické zájmové činnosti).

 • Informační a komunikační technologie jako součást vývoje a perspektiv techniky (informace, informační systémy, výpočetní a komunikační technika).

E-Learning