Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Technická zájmová činnost - modelářství (TE2MP_TZCM)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející) Bc. Jitka Řehořová (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen ovládat složité technologie práce s materiálem a organizovat volnočasovou činnost v oboru modelářství

Osnova

  • Technologie stavby modelů z plastových dílů. Řezání tvarů z pěněných plastů. Technologický postup laminování. Pohon spalovacím motorkem Pohon elektromotorem. Způsoby ovládání modelů - mechanické, dálkové povelové.

E-Learning