Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Stroje a zařízení (TE2MP_SAZ)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)

Cíle předmětu

Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit použití fyziky v technické mechanice. Lépe pochopí technické zadání běžná v technické praxi.

Osnova

 • Úloha mechaniky a její rozdělení.

 • Statika.

 • Kinematika.

 • Mechanická práce, výkon, účinnost, energie.

 • Základní pojmy a zákony z mechaniky kapalin.

 • Základní pojmy a zákony z mechaniky vzdušnin, par a plynů.

 • Pružnost a pevnost.

 • Namáhání materiálu v tahu a tlaku.

 • Namáhání ve smyku (střihu), ohybu a krutu.

 • Namáhání nosníku a jeho výpočet.

 • Průběh momentových a posuvových sil v nosníku.

 • Vyšetřování namáhání osamoceným a složeným namáháním. Využití tohoto efektu ve výrobní praxi.

E-Learning