Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Speciální praktikum (TE2BP_SPPR)

Mgr. Petr Vybíral (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit zásady práce s papírem, přírodními materiály a drobnými technickými materiály a použít tyto informace ke správné volbě technik a metod při zhotovení výrobků.

Osnova

  • Přehled papírenských materiálů

  • Pracovní techniky při práci s papírenskými materiály

  • Jednoduché náměty z papíru

  • Origami

  • Přehled technických materiálů

  • Pracovní techniky při práci s drobným materiálem

  • Náměty při práci s technickými materiály

  • Pracovní techniky při práci s přírodninami

  • Náměty při práci s přírodními materiály

E-Learning