Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Praktikum - kovy 2 (TE2BP_PTK2)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící) Mgr. Petr Vybíral (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit principy strojního obrábění kovů a dále použít tyto informace v samostatné práci na kovoobráběcích strojích a využitím technické dokumentace při tvorbě výrobků.

Osnova

  • Práce na obráběcích strojích

  • Soustruh

  • Vrtačka

  • Bruska

  • Technický výkres

  • Příprava materiálu

  • Aplikace pracovních operací

  • Zhotovení výrobků na základě technické dokumentace

E-Learning