Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) (TE2MP_PC3)

doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (cvičící)

Cíle předmětu

Po skončení kuzzu bude student schopen: - Vysvětlit možnosti zařazení elektrotechniky a elektroniky do výuky praktických činností. - Navrhnout a vypracovat projekt výuky elektroniky na základní škole.

Osnova

  • Úvod

  • Význam a zařazení elektroniky ve výuce na druhém stupni ZŠ

  • Možnosti elektroniky v dnešní době, motivace

  • Návaznosti elektroniky na RVP, možnosti zařazení do ŠVP

  • Znalostní základna učitele pro výuku elektroniky na druhém stupni ZŠ z hlediska odborné složky

  • Didaktika elektroniky na druhém stupni ZŠ, vymezení problému, proces výuky elektroniky na ZŠ

E-Learning