Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Praktické činnosti 2 (přírodniny, papír, textil, kov) (SV4BP_PrC2)

Mgr. Petr Vybíral (cvičící) Ing. Gabriela Štěpánová (cvičící)

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít praktické pracovní dovednosti při ručním opracování technických a přírodních materiálů, navrhnout správné metody a techniky práce a použít vhodné nástroje.

Osnova

  • Přehled technických materiálů (kovy, plasty, korek, guma, textilie).

  • Pracovní techniky při práci s drobným technickým materiálem (osvojování správných názvů používaného nářadí, osvojování pracovních operací, zásady bezpečnosti při práci).

  • Náměty z drátu (ohýbání, pletení, oplétání).

  • Náměty z plechu (stříhání, ohýbání, vytlačování, pájení).

  • Přehled přírodních materiálů (kaštany, žaludy, šípky, ořechy, sláma, kůra, sušené květiny).

  • Pracovní techniky při práci s přírodními materiály (osvojování pracovních operací, používané nástroje, zásady při práci s přírodními materiály).

  • Náměty z přírodních materiálů (navlékání, lepení, pletení).

E-Learning