Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Praktické činnosti 1 (MSBP_PC1)

Mgr. Petr Vybíral (cvičící) Ing. Gabriela Štěpánová (přednášející)

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní vědomosti a dovednosti při práci s přírodními a technickými materiály a aplikovat získanou inspiraci pro pracovní činnosti předškolních dětí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Osnova

 • Pracovní činnosti v obecné rovině předškolního vzdělávání, legislativa

 • Základní úkony v pracovních činnostech. Materiály a pomůcky využívané při práci s dětmi předškolního věku

 • Vztah pracovních činností a ostatních forem práce

 • Náměty z papíru - trhání, nalepování, lepení

 • Náměty z papíru - překládání, protahování, obkreslování

 • Náměty z papíru - stříhání, vystřihování

 • Náměty z papíru - skládání

 • Náměty z přírodních materiálů - sběr, zpracování, uchovávání

 • Náměty z přírodních materiálů - podzimní přírodniny

 • Náměty z přírodních materiálů - kombinace s dalšími materiály

 • Náměty z kovů - drátů, základní techniky

 • Náměty z kovů - drátů, výroba šperků

E-Learning