Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Praktické činnosti 1 (dřevo, plasty, modelářství) (SV4BP_PrC1)

doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (přednášející) Pavel Klíma (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen - vysvětlit a demonstrovat činnosti práce s papírem dřevem a plastem -demonstrovat jejich použití v aktivitách pro volný čas.

Osnova

  • Práce s papírem a kartonem, skládání Práce se dřevem, drobné předměty. PlastY, zpracování Sezónní přírodní mareŕiály - tradiční zpracování. Modelářství Centra volného času

E-Learning