Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Parametrické modelování a konstruování (TE2MP_PM1)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen navrhovat jednoduché výrobky s využitím parametrických konstrukčních programů;

Osnova

  • Úvod do konstruování

  • Parametrizace

  • Tvorba modelu

  • Vytváření jednoduchého výrobku

  • Výtváření sestav

  • Tvorba výkresové dokumentace

  • Technologičnost a volba materiálu

  • Konstrukční proces a jeho metodika

E-Learning