Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Novinky ve vědě a technice (TE2MP_NVT)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)

Cíle předmětu

Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen vyhledávat a využívat výsledky nejnovějších vědeckých a technických poznatků ve školské praxi.

Osnova

  • Věda a technika ve světě.

  • Věda a technika v České republice.

  • Výsledky a jejich konkrétní využití pro vývoj života na Zemi.

  • Možná negativa výzkumů a pokroku pro další vývoj společnosti.

  • Energetické problémy a udržitelný život na Zemi.

  • Perspektivy vědy a techniky.

  • Věda, technika, politika - vztahy, problémy, souvislosti.

  • Víra, věda a budoucnost lidstva.

E-Learning