Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Materiály a technologie - kovy 2 (TE2BP_MTK2)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)

Cíle předmětu

Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen porozumět podstatě vybraných technologií, které jsou využívány v nejrůznějších oborech průmyslové výroby.

Osnova

  • Zkoušení kovů - zkoušky mechanické a technologické.

  • Třískové obrábění kovů.

  • Tvorba třísky, obráběcí nástroj - nůž a jeho geometrie.

  • Beztřískové zpracování kovů.

  • Elektrofyzikální metody obrábění materiálů. Obrábění ultrazvukem.

  • Spojování materiálů - svařování a pájení.

  • Technologie tváření.

  • Technologie řezání laserem a vodním paprskem.

  • Slévárenská technologie.

E-Learning