Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Materiály a technologie – dřevo, plasty (TE2BP_MTDR)

doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Na konci kurzu bude student schopen: - Popsat základní vlastnosti dřeva jako materiálu. - Popsat základní vlastnosti plastů. - Definovat moderní technologie zpracování dřeva a plastů.

Osnova

 • Les jako zdroj dřeva- definice a funkce lesa, hospodářský les, pěstování lesů, produkční dřeviny i ostatní dřeviny, historický vývoj vztahu člověka ke dřevu.
 • Těžba dřeva, postup kácení, surový kmen, sortimenty lesní výroby, ochrana vytěžené suroviny.
 • Nauka o dřevě( úvod), Biologická podstata tvorby dřeva, makroskopická stavba dřeva, ortogonální anizotropie dřeva, řezy, popis a použití dřev našich produkčních dřevin.
 • Základní vlastnosti dřeva, kresba, vůně, hustota, elektrická, tepelná a zvuková vodivost, tvrdost.
 • Fyzikální vlastnosti dřeva, pohyb vody ve dřevě, určování vlhkosti dřeva, důsledky změn vlhkosti, sesychání, bobtnání, ustrnutí,kornatění, způsoby skladování a sušení dřeva.
 • Mechanické vlastnosti dřeva- pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost
 • Technologické vlastnosti dřeva – obrobitelnost, schopnost držet mechanické spojovací prostředky, přijímání nátěrů a impregnačních hmot, ohýbatelnost dřeva.
 • Trvanlivost dřeva a prostředky na zvýšení trvanlivosti, impregnační a nátěrové hmoty.
 • Vady dřeva a jejich vliv na použitelnost dřeva.
 • Úvod do mechanické technologie dřeva, obrábění, teorie obráběcího nástroje
 • Pilařská výroba, svislá rámová pila, výroba dýh, řezivo a aglomerované materiály, velkoplošné materiály.
 • Popis produkčních dřevin-důležité vlastnosti a použití
 • Podstata a rozdělení plastů, přírodní a syntetické makromolekulární látky, termoplasty a reaktoplasty.
 • Obecné vlastnosti plastů, výhodné a nevýhodné vlastnosti plastů.
 • Základní informace o některých plastech – reaktoplasty.
 • Základní informace o některých plastech – termoplasty.
 • Poznávání plastů.
 • Průmyslová výroba polotovarů z plastů.
 • Průmyslová výroba běžných výrobků z plastů.
 • Vrstvené hmoty, lamináty a lehčené plasty.
 • Lepidla, výhody a nevýhody lepení, předpoklady lepení.
 • Lepení tradičních materiálů a plastů, lepení termoplastů, lepení reaktoplastů.
 • Nátěrové hmoty.

E-Learning