Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Historie elektroniky (TE2BP_HET)

doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Po absolvování kuzru bude student schopen: - Charakterizovat první fáze vývoje elektroniky. - Definovat hlavní mezníky ve vývoji elektroniky. - Orientovat se v pramenech současné elektrotechniky a elektroniky.

Osnova

  • Elektrostatické a magnetostatické jevy(První projevy elektřiny a magnetismu, první vědecké poznatky, Benjamin Franklin a jeho dílo. Prokop Diviš. První aplikace matematiky)

  • Stejnosměrné proudy(Luigi Galvani, Alesandro Volta a jejich dílo.)

  • Vznik klasické elektrodynamiky(Michael Faraday, základy elektrochemie.Zkoumání indukčního zákona, Joseph Henry a jeho dílo.)

  • Maxwellova teorie elektromagnetického poleJames Clerk Maxwell, rozbor vzniku teorie elektromagnetického pole)

  • Cesty k objevu elektromagnetických vln(Heinrich Hertz a jeho dílo)

  • Teorie elektromagnetického pole(Oliver Heavisid, elektronová teorie a Lorentzova síla.Matematická teorie elektrických a magnetických jevů. Georg Green a jeho dílo)

  • Počátky teorie elektrických obvodů(Georg Simon Ohm, Ohmův zákon.Gustav Robert Kirchhoff, William Thomson, vývoj teorie elektrických obvodů)

  • Další vývoj teorie obvodů(Hermann Helmholtz, princip superpozice, Charles Proteus Steinmetz, symbolicko komplexní metoda, původ Théveninovy věty, Herman Helmholtz, teorie čtyřpólů)

  • Vývoj elektrických měřicích přístrojů a měření (Elektrostatické měřicí přístroje, elektromagnetické měřicí přístroje, měřicí přístroje s otočnou cívkou, elektrodynamické měřicí přístroje)

  • Dějiny sdělovací elektrotechniky (Přenos zpráv pomocí elektrického signálu, t. Sómmerring, přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln, A.S.Popov, Markoni)

E-Learning