Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Fyzikální základy vědy o materiálu (TE2BP_FZVM)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Přednášky se týkají velmi široké části lidského poznání. Předmět je specializovaný pouze na mechanické vlastnosti materiálů, a protože je určen pro studenty studující různých oborů, jeho obsah je bez matematického popisu. Po absolvování kurzu bude student schopen vysvětlit rozdíl mezi mechanickými vlastnostmi různých materiálů a získá základ pro studium dalších vlastností materiálů (elektrických, optických, magnetických). Rovněž bude schopen pochopit vlastnosti nových, v současné době perspektivních materiálů.

Osnova

 • Atomová struktura látek
 • Meziatomové síly
 • Struktura pevných látek
 • Poruchy krystalové mříže
 • Zpevnění materiálů
 • Mechanické vlastnosti kovů
 • Rovnovážné diagramy. Slitiny
 • Tření
 • Povrchové napětí kapalin a pevných látek
 • Keramika, kompozity, polymery
 • Perspektivní materiály
 • Kroze

E-Learning