Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Elektronika (TE2BP_ELN)

doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (přednášející) doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit a realizovat základní obvody z oblasti elektroniky, především elektronických obvodů.Předmět popisuje vlastnosti elektronických součástek, jak pasivních tak i aktivních.

Osnova

 • Elektronický obvod, obvodové veličiny a součástky. Jednobrany a vícebrany. Zdroje a spotřebiče.Odporové a reaktanční součástky.Součástky lineární, nelineární, pasivní a aktivní.

 • Pracovní bod, statický pracovní bod součástky, diferenciální parametry. Vlastnosti obecných jedobranů a dvojbranů.

 • Lineární součástky elektronických obvodů.

 • Nelineární součástky elektronických obvodů.

 • Polovodičové diody a jejich všeobecné vlastnosti.

 • Bipolární tranzistory, vlastnosti, užití.

 • Tranzistory řízené elektrickým polem.

 • Polovodičové vícevrstvové spínací součástky.

 • Součástky řízené neelektrickými veličinami.

 • Součástky řízené světelným zářením.

 • Zesilovače, základní pojmy, elektrický signál, budicí zdroj a vnější zátěž. 12Základy mikroelektroniky, fyzikální podstata mikroelektronických obvodů.

E-Learning