Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení ze strojního obrábění (TE2BP_CSTO)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící) Mgr. Petr Vybíral (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci kurzu bude student schopen: samostatně pracovat na soustruhu a frézce; umět brousit nářadí;

Osnova

  • Bezpečnostní předpisy, zásady bezpečné práce na strojích.

  • Soustruh - popis základních částí stroje a ovládání. Nástroj a jeho ustavení.

  • Samostatná práce na soustruhu.

  • Geometrie nástrojů.

  • Gravírovací frézka - popis základních částí, ovládání stroje.

  • Geometrie gravírovací jehly.

  • Samostatná práce na gravírovací frézce.

  • Řezání závitů na soustruhu.

  • Vrtání otvorů na soustruhu.

  • Samostatná práce.

E-Learning