Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení z technické grafiky a konstrukce 1 (TE2BP_CTG1)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící) Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (pomocník) Mgr. Petr Vybíral (cvičící)

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen: číst a kreslit jednoduché technické výkresy v pravoúhlém promítání;

Osnova

  • Normalizace
  • Pravoúhlé promítání
  • Pohledy
  • Řezy a průřezy
  • Kótování
  • Předepisování drsnosti povrchu
  • Předepisování přesnosti rozměrů
  • Kreslení konstručních prvků a strojních součástí
  • Technická dokumentace

E-Learning