Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení z elektrotechniky 2 (TE2BP_CET2)

doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící) doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vysvětlit činnost, měřit, zapojit a demonstrovat funkci obvodů z oblasti elektrotechniky.

Osnova

 • Úvod do předmětu (laboratorní řád, bezpečnost práce).
 • Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (ČSN 33 2000-4-41, zásady první pomoci při zasažení elektrickým proudem).
 • Elektroinstalační materiál (druhy vodičů, značení vodičů, jistící prvky).
 • Rozvod el. energie – rozvodné sítě. Elektrotechnická schémata – značky (zadání semestrální práce, zapojení světelných a zásuvkových obvodů elektrických rozvodů).
 • Práce s elektrickou stavebnicí. (měření v elektrickém obvodu, zkoušečky - použití, zapojení základních druhů vypínačů - protokol).
 • Práce s “Elektromontážní stavebnicí” (Komenium) (zapojení elektrického rozvodu).
 • Obvody domácích el. spotřebičů (rozdělení a princip činnosti domácích elektrických spotřebičů).
 • Hodnocení semestrální práce (podle domácí přípravy vysvětlit domovní elektrický rozvod v bytě nebo rodinném domě).
 • Teorie pájení (pájení – druh spojení, nácvik pájení, přesnost a čistota při práci).
 • Výrobek č. 1 (prodlužovací el. šňůra).
 • Teorie návrhu plošných spojů (princip návrhu plošných spojů, druhy používaných plošných spojů, výhody a nevýhody volby při návrhu).
 • Výrobek č. 2 (návrh plošného spoje pro jednoduchou zkoušečku dle elektrického schématu, technická dokumentace).

E-Learning