Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení z elektroniky (TE2BP_CELN)

doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící) doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: počítat základní obvody v elektronice; prakticky realizovat jednoduchá elektronická zapojení; provádět základním měřením v elektrotechnice a elektronice;

Osnova

  • Základní obvody

  • Výpočty

  • Měření

  • Zapojení a oživení obvodů

E-Learning