Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení z didaktiky 3 (TE2MP_CDI3)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (cvičící)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.

Osnova

  • Práce montážní a demontážní, použití technických stavebnic (technická dokumentace – návody, montáž a demontáž, tvořivá práce, didaktické hračky, skutečná zařízení).

  • Práce montážní a demontážní, použití elektrotechnických a elektronických stavebnic (schémata, návody, montáž a demontáž, didaktické využití).

  • Provoz a údržba domácnosti (vybrané stavební, malířské, instalatérské a zámečnické práce, obsluha domácích spotřebičů, údržba oděvů a textilií, likvidace odpadu, bezpečná údržba elektrických spotřebičů, ekonomika domácnosti).

  • Odborná exkurze jako progresivní vyučovací forma (teoretická i praktická příprava, návštěva konkrétního provozu, nabídka pro základní školy).

  • Netradiční vyučovací metody a prostředky v předmětech technického charakteru (vlastní návrh výuky progresivní vyučovací metodou na vybrané téma).

  • Využití technického muzea v pedagogické praxi (vlastní návrh návštěvy vybrané expozice s cílem zvýšení efektivity klasické výuky).

  • Ochrana zdraví při práci ve školních dílnách a laboratořích (povinnosti učitelů a žáků, předpisy – Zákoník práce č.65/1965 Sb, Vyhláška 64/2005 Sb., Školský zákon).

  • Samostatná tvořivá činnost žáků na základní škole – řešení technických úkolů, návrh výrobku pro základní školu (technická dokumentace – výrobní výkres, pracovní postup, design, praktická využitelnost).

E-Learning