Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Architektura počítačů (TE2BP_ARP)

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit a popsat funci jednotlivých součástí PC; porozumí principům činnosti PC, adresaci, zpravování a uložení dat; získá předled o základech počítačových sítí, bezpečnosti a virové ochraně; získá potřebné znalosti k absolvování závěrečné zkoušky oboru;

Osnova

 • Číselné soustavy a logické funkce. (bit, binární soustava a ostatní soustavy, převody, využití, aritmetické a logické funkce nad soustavami)

 • Vývoj a klasifikace počítačů. (Druhy počítačových architektur, měření výkonnosti)

 • Složení a součásti počítače. (Základní součásti, periferie, principy činnosti, možnosti využití, sestavení PC)

 • Kódování a typy kódů. (Zobrazení čísel, kódování čísel ASCII, BCD, Hamming, Huffmanův kód)

 • Procesory. (Princip práce procesoru, druhy procesorů, řetězení, RISC, …)

 • Základní deska. (Součásti základní desky, řadiče, konektory a sběrnice, DMA, přerušení,… )

 • Paměti a adresace. (Paměťová hierarchie PC, způsoby adresace pamětí, instrukce a typy instrukcí v počítači, přístup k paměti)

 • Ukládání dat (Pevné disky, optická média, způsoby záznamu, rozhraní, fyzická a logická struktura)

 • Periferní zařízení. (Druhy zařízení, dělení, principy činnosti, tiskárny, monitory, vstupní zařízení počítače)

 • Sběrnice. (Vnitřní a vnější sběrnice, IDE, SCSI, SATA, USB, systémové sběrnice, řízení přenosů)

 • Počítačové sítě. (Druhy a dělení počítačových sítí, význam sítí, síťový HW a SW, nastavení sítě)

 • Antivirová ochrana SW. (Viry, zabezpečení PC a sítě, firewall, antiviry, spyware, …)

E-Learning