Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Aplikace techniky 2 (ZS1BP_AT2, ZS1BK_AT2)

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící) Ing. Gabriela Štěpánová (cvičící)

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní znalosti z oblasti využití počítače na 1. stupni ZŠ. Znát teoretické principy funce PC a prakticky pracovat s prostředky výpočetní techniky v rozsahu nutném k výuce na 1. stupni ZŠ.

Osnova

 • základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce

 • struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení

 • operační systémy a jejich základní funkce

 • seznámení s formáty souborů (doc, gif)

 • multimediální využití počítače

 • jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software

 • zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

 • společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)

 • základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)

 • metody a nástroje vyhledávání informací

 • formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

 • základní funkce textového editoru

 • základní funkce grafického editoru

E-Learning